8RHK Raad vergaderde 29 maart – inclusief welkom nieuw boardlid Anjo Bosman

Maandagavond 29 maart vergaderde de Achterhoek Raad voor de negende keer op rij sinds de oprichting in 2018. In een digitale vergadering waren 47 van de 51 fracties van de zeven gemeenteraden uit de Achterhoek en de Achterhoek Board aanwezig. Verschillende vragen en een motie vreemd aan de agenda werden behandeld. Én meerdere presentaties kwamen aan bod. Zie ook het nieuwsbericht over bevolkingsgroei en Achterhoekse economie in Covid-19 dashboard. Al met al een constructieve vergadering voor de Achterhoek.
Bekijk de livestream van de vergadering,

Benoeming Anjo Bosman tot Boardlid
Er was speciale aandacht voor de benoeming van een nieuw lid van de Achterhoek Board; Anjo Bosman. De wethouder van gemeente Berkelland vervult de vacature die Marijke van Haaren achterliet na haar afscheid. Bosman: “Branding van de Achterhoek is een meerwaarde voor lokale belangen. Synergie ontstaat door een goede samenwerking en daarvoor wil ik me inzetten.”

Bereikbaarheid in de regio
Vragen werden gesteld over de ontwikkelingen van de HaltetaxiRRReis en het effect hiervan op de bereikbaarheid binnen de regio. De Board deelt de zorgen en koppelde terug dat de Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid een brief heeft gestuurd naar provincie Gelderland. Verder hebben we op 17 maart onze zorgen ingebracht in de oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten. De Statenbrief wordt nu afgewacht. De Achterhoek Raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De inzet van de Board blijft om slim, inclusief, betaalbaar en toegankelijk vervoer te bieden in de regio, waar goed personenvervoer bijhoort.

Werkdruk rondom bouwplannen
Er werd aandacht gevraagd over de werkdruk bij gemeenten rond het thema bouwplannen. De Board deelde de laatste informatie uit de Woonmonitor (2019), waarbij de aanpak van (een toenemende stroom) bouwplannen is geëvalueerd en waaruit blijkt dat deels extra personeel is aangetrokken. Studenten onderzoeken of procedures korter kunnen. Ook maakt een aantal gemeenten gebruik van de subsidieregeling voor Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)-ondersteuning vanuit de provincie. Daarnaast wordt mogelijke aansluiting onderzocht bij een recent initiatief in Arnhem-Nijmegen voor een flexpool van RO-deskundigen. Informatie volgt wanneer hierover meer bekend is.

Mentale gezondheid Achterhoekse jongeren
Een al op voorhand breed gesteunde motie vreemd aan de agenda werd ingediend rondom de mentale gezondheid van jongeren. Een aantal fracties gaf aan de strekking van de motie te ondersteunen, maar dat deze thuishoort in de gemeenten in plaats van bij de Achterhoek Raad. Toch werd de motie met algemene stemmen aangenomen. De Board zet in op het integreren van de uitvoering van de motie in het plan dat nu gemaakt wordt voor gezond, veilig en kansrijk opgroeien in de Achterhoek. In de vergadering van de Achterhoek Raad van 13 december dit jaar, komt het onderwerp terug.
De volgende vergadering van de Achterhoek Raad is op maandag 4 oktober.