8RHK steekt handen uit de mouwen, ook in 2022

Ook in 2022 gaan wij volop aan de slag om de Achterhoek te laten bloeien. Dat doen we aan de hand van de Achterhoek Visie 2030 “Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit” en ons jaarlijkse uitvoeringsplan waarin we kort terugkijken op het afgelopen jaar en de focus aangeven voor het komende jaar. Via zes thema’s werken we aan het bereiken van onze (sub)doelen.
Bekijk onze plannen in het 8RHK uitvoeringsplan 2022.

Evaluatie: “Samenwerking levert waarde op voor de Achterhoek”
Uit de evaluatie die begin 2021 is afgerond, blijkt dat alle partners samen verder willen op de ingeslagen weg. Uit de analyse van de onderzoekers komt naar voren dat de samenwerking duidelijk waarde oplevert voor de Achterhoek én voor de individuele deelnemers. In vergelijkend Nederlands perspectief scoren we hoog op waardering van de samenwerking, de samenwerkingscultuur, het gezamenlijk onderschrijven van de doelen en in de uitvoering. Provincie en Rijk vinden dat de Achterhoek zich met de samenwerking sterk positioneert en voor resultaten zorgt. We merken dat de Achterhoek landelijk regelmatig genoemd wordt als voorbeeldregio of gevraagd wordt voor bijdragen. Met name met onze Governance, de aanpak van de Regio Deal, de Achterhoek Monitor en de marketingcampagne laten we ons zien. Maar ook door als eerste regio een vertaling van de Kracht van Oost 2.0 te maken, ons als SDG-regio neer te zetten en natuurlijk met het zeer geslaagde, hybride Lentediner.

Successen
• De toekenning van vijf miljoen uit het volkshuisvestingsfonds voor het ‘toekomstklaar’ maken van 900 woningen in onze regio;
• De opening van de het Grensland College door minister van Engelshoven in september;
• De start van de campagne ‘Onverwachte Hoek’ in mei. In de eerste maanden van de social campagne zit het bereik al op een geschatte twee miljoen impressies, bij 600.000 unieke personen;
• De start van twaalf nieuwe projecten in 2021 (peildatum oktober 2021);
• De doorontwikkeling van SmartHub, waarin verschillende initiatieven zoals SmartHub Young Talent, SmartHub Development en SmartHub Incubator Industry in één stichting worden ondergebracht;
• De verdere uitbouw van de Achterhoek Monitor, met een verdiepende pagina voor de Gezondste Regio (een unieke verzameling van gegevens over de organisaties heen) en de woon- en vastgoed monitor.