| | |

Aaltense Goor derde icoonlandschap van NL

Natuurgebied het Aaltense Goor is deze maand uitgeroepen tot derde Nederlands Icoonlandschap. Het gebied met haar kleine percelen, omzoomd door sloten en singels met elzen is zeldzaam. Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn. Een gebied waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven ondanks de naoorlogse kaalslag van het Nederlandse landschap. Een gebied dus dat in alle jaren sinds zijn ontstaan intact is gebleven en zijn cultuurlandschappelijke en -historische waarden heeft behouden. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het gebied. Lees meer op Het Aaltense Goor | Icoonlandschappen.