Aanpassen N18 Varsseveld-Lichtenvoorde gegund aan BAM

Rijkswaterstaat verleent BAM de opdracht voor het aanpassen van de N18 tussen Varsseveld en Groenlo. De werkzaamheden betreffen maatregelen die Rijkswaterstaat treft om het huidige tracé Varsseveld-Lichtenvoorde veiliger te maken en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Kenmerkend voor de opdracht is het accent op duurzaamheid.

Rijkswaterstaat heeft de toepassing van biobased materialen en/of duurzaam (geproduceerd) beton voorgeschreven. Biobased materiaal bestaat voor minimaal 30% uit organisch en recyclebare bestanddelen. Bij de productie van duurzaam beton heeft minimaal 20% minder CO2-uitstoot plaatsgevonden, dan bij bestaand beton. BAM zal duurzaam beton toepassen dat met 20% CO2-uitstootvermindering is geproduceerd. Het duurzame beton wordt verwerkt in de wanden en de vloeren van de fietstunnels, in de verharding van de twee carpoolplaatsen en in geleidebarrières. Als biobased materiaal wordt hout toegepast in de fietsparkeervoorzieningen en houtvezelbeton in geluidsschermen.

Duurzaam inkopen
De aanbesteding van het werk aan de N18 tussen Varsseveld en Lichtenvoorde past bij de aanpak duurzaam inkopen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil met BAM in dit project duurzame materialen inzetten. En daarmee laten zien dat het toepassen van deze materialen technisch gezien zeer goed mogelijk is én leidt tot milieuwinst. Dit project draagt dan ook bij aan de doelstelling om duurzaamheid in infrastructurele projecten te verhogen en het energieverbruik met 20% te verlagen. Zo geeft Rijkswaterstaat invulling aan het kabinetsbeleid dat gericht is op groene groei. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat in de ⤤Green Deal Duurzaam GWW nauw samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers om de sector duurzamer te maken.

Werkzaamheden
BAM gaat diverse maatregelen treffen die de doorstroming van het verkeer en de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo verbeteren. De huidige N18 ter hoogte van Varsseveld en de aansluiting met de A18 en N318 wordt verbreed naar 2 rijbanen met 2 rijstroken. De maximumsnelheid blijft 80 km/h. Ook zal de aannemer een aantal kruispunten aanpassen bij Varsseveld: de aansluiting N18-A18, het kruispunt N18-Zelhemseweg (N330) en het kruispunt N18-Oostelijke Rondweg (N318). Bij de laatste 2 kruispunten worden fietstunnels gerealiseerd. Daarnaast gaat de aannemer twee nieuwe carpoolplaatsen maken, tussen Varsseveld en Lichtenvoorde zogenaamde koude oversteken weghalen en parallelwegen aanleggen, het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (N18-Varsseveldseweg) inrichten met verkeerslichten, op verschillende plekken geluidsschermen plaatsen, een openbaar vervoervoorziening aanleggen en er voor zorgen dat de weg goed in het landschap wordt ingepast.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden aan de weg starten na de zomer van dit jaar. Tot die tijd treft BAM de benodigde voorbereidingen, waarvan de weggebruiker weinig tot geen hinder zal ondervinden. Het totale werk neemt naar verwachting ongeveer een jaar in beslag.

De Nieuwe Twenteroute
Rijkswaterstaat vernieuwt de N18 tussen Varsseveld en Enschede. De aanpassingen van de N18 bij Varsseveld en tussen Varsseveld en Lichtenvoorde zijn daar onderdeel van. Deze Nieuwe Twenteroute wordt een stuk veiliger voor alle weggebruikers, onder meer dankzij de aanleg van gescheiden rijbanen, oversteekplaatsen en fietstunnels. Behalve veiliger kunnen Achterhoekers en Twentenaren straks sneller van A naar B. Door de aanleg van een 27 kilometerlange, nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede om de bebouwde kom zal de leefbaarheid in Eibergen, Haaksbergen en Usselo toenemen. Daarbij zorgen we dat de nieuwe weg past in het mooie, landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. Zo maakt de Nieuwe Twenteroute de regio interessanter om in te wonen, werken en ondernemen.

Om de Nieuwe Twenteroute te realiseren, werken Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Overijssel, en de gemeenten, de regio’s en de waterschappen in de Achterhoek en Twente nauw samen. Rijkswaterstaat heeft Noaber18 opdracht gegeven tot de aanleg van de nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede. BAM gaat de N18 van Varsseveld tot Lichtenvoorde aanpassen. De Nieuwe Twenteroute is naar verwachting in de tweede helft van 2018 in zijn geheel klaar.

Bron: Rijkswaterstaat