|

Aantal WW-uitkeringen Achterhoek in januari verder gestegen

In de Achterhoek verstrekte UWV eind januari 2023 nog 2.050 WW-uitkeringen. Dat zijn 103 WW-uitkeringen meer dan een maand eerder en 359 minder dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 5,3% hoger dan een maand geleden en 14,9% lager dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind januari 3,5% hoger dan de maand daarvoor en 20,0% lager dan een jaar geleden. Een stijging doet zich vaker voor in de wintermaanden, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw en horeca en veel tijdelijke contracten aflopen.

Veel beroepen in techniek, zorg en ICT zijn al ruim 4 jaar kansrijk

Eerder publiceerde UWV landelijke en regionale overzichten van beroepen die goede kansen bieden voor werkzoekenden. Door de zeer krappe arbeidsmarkt zijn er momenteel meer kansrijke beroepen dan ooit. UWV heeft nu ook in kaart gebracht welke beroepen ‘structureel kansrijk’ zijn. Structureel kansrijke beroepen bieden al minimaal 4 jaar goede kansen voor werkzoekenden en lijken minder last te hebben van schommelingen in de economie. De verwachting is dat deze beroepen voorlopig kansrijk blijven. Op landelijk niveau gaat het om 144 beroepen die structureel kansrijk zijn.

Structureel kansrijke beroepen

Ruim de helft van de structureel kansrijke beroepen valt in het segment bouw, industrie en techniek. Denk hierbij aan timmerlieden, monteurs van industriële machines en installaties, verf- en lakspuiters. De grote klimaatuitdagingen voor de gebouwde omgeving en het duurzaam maken van het energiesysteem, zorgen ervoor dat er in de techniek ook de komende jaren veel kansrijke beroepen blijven.

Van sommige beroepen die landelijk structureel kansrijk zijn, is het aantal vacatures regionaal te klein om de kansrijkheid vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan vacatures voor psychiaters, maar ook aan verf- en lakspuiters en verkeersregelaars. Toch is het zeer aannemelijk dat als zo’n vacature ontstaat, de kans op werk ook in Gelderland zeer gunstig is.

Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Door de enorme krapte op de arbeidsmarkt zijn er meer beroepen dan ooit die goede kansen bieden op werk. Ook als de werkloosheid dit jaar weer iets zou stijgen, is de verwachting dat de kans op werk bij veel beroepen nog steeds gunstig blijft. Dat zal vooral gelden voor beroepen die al vier jaar op rij kansrijk zijn.”

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
Meer informatie over structureel kansrijke beroepen vindt u op Ruim 140 structureel kansrijke beroepen (werk.nl)
Meer informatie over regionaal kansrijke beroepen vindt u op Regionale kansrijke beroepen (werk.nl)
Lees de Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland

Bron: UWV