|

Goede huisvesting arbeidsmigranten maakt Achterhoek aantrekkelijk

Zowel ondernemers als gemeenten in de Achterhoek bemerken een toenemende behoefte aan passende huisvesting voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de regio. 8RHK ambassadeurs organiseerde een bijeenkomst met diverse gesprekpartners, van ondernemer tot uitzendorganisatie en overheid, om samen tot oplossingen te komen. Urgentie is er; de Achterhoekse arbeidsmarkt krimpt nog steeds, er is grote behoefte aan arbeidskrachten. Een groot deel van de arbeidsmigranten die in Nederland werken, wonen in Duitsland. Edward Windhorst van Groenlandkip en Esbro: “Goede huisvesting is een sterk verkoopargument voor de Achterhoekse werkgevers, ook arbeidsmigranten hebben keus. Klanten doen terecht audits om zeker te weten dat medewerkers goede huisvesting hebben.” Tijdens de bijeenkomst zijn geleerde lessen met elkaar gedeeld en is een start gemaakt om samen op te trekken op dit thema.

Kennisdelen en op bezoek 
Ruim vijftig aanwezigen gingen in gesprek om kennis te maken en om van elkaar te leren op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten. Het onderwerp werd vanuit verschillende kanten belicht. Zo werd het thema huisvesting ingeleid door Martine Eijer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), sprak burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre over veiligheid, werd een panelgesprek georganiseerd met ondernemers aan boord en volgde een bezoek aan twee locaties waar huisvesting in goede samenwerking geslaagd is. In Doetinchem de Kapoeniestraat, waar Clemens van Lent van Flexfamily de totstandkoming van de locatie toelichtte, en een voormalig kantoorpand in Zevenaar waar 180 arbeidsmigranten een goed tijdelijk thuiskomen hebben.

Het goede voorbeeld
Verschillende onderwerpen en mogelijkheden werden verkend, bijvoorbeeld om tijdelijke huisvesting een langduriger karakter te geven, tot voorrang verlenen aan de bestemming wonen van  leegstaande kantoren waarbij verduurzaming ook een rol speelt. Goede voorbeelden werden gedeeld, waarbij draagvlak in de omgeving voorop staat, bijvoorbeeld door directe koppeling met de wijkagent en een beheerder op locatie. Bestuurlijk trekker Bart Porskamp, boardlid 8RHK ambassadeurs en wethouder gemeente Oost Gelre: “We hebben de juiste discussie gevoerd in de bijeenkomst. Wat mij betreft komt er zo snel mogelijk een uniform regionaal beleidskader en concrete projecten door de gehele Achterhoek om arbeidsmigranten gedegen te huisvesten.”