Achterhoek bekrachtigt samenwerking in Regionaal Mobiliteitsteam

Om mensen die in deze coronatijd hun baan (dreigen te) verliezen snel naar ander werk te begeleiden, bundelen partijen in de Achterhoek hun krachten. VNO-NCW, het onderwijs in de Achterhoek, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), FNV, CNV, UWV en de Achterhoekse gemeenten hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.
“Onze ambitie is dat mensen die op zoek zijn naar een andere baan of een opleiding of die worden bedreigd met werkloosheid, een one-stop-shop beleving krijgen. Het maakt niet uit bij welke deur mensen aankloppen, ze worden overal geholpen”, laten de samenwerkende partijen weten. Het nieuwe Regionale Mobiliteitsteam Achterhoek is een initiatief vanuit de Rijksoverheid. In heel Nederland worden komende tijd 35 nieuwe regionale mobiliteitsteams opgezet.

Mismatch verkleinen
Hoewel de aanleiding de coronacrisis is, waarbij de verwachting was dat veel bedrijven faillissement moeten aanvragen en mensen hun baan verliezen, grijpt de regio Achterhoek de kans vooral aan om een duurzame samenwerking op te zetten. “Wij hopen dat het Regionaal Mobiliteitsteam de opmaat is naar een blijvende samenwerking. Om zo de mismatch die we zien op de arbeidsmarkt en die in de komende jaren naar verwachting alleen maar groter wordt, te verkleinen.”

Van extra begeleiding tot hulp bij schulden
Het Regionaal Mobiliteitsteam Achterhoek is daarom niet alleen bedoeld voor mensen die vanwege corona hun baan (dreigen te) verliezen. Oók mensen die om andere redenen hun werk of inkomen kwijtraken of al zijn kwijtgeraakt, worden geholpen. Daarbij krijgen jongeren, mensen uit de Banenafspraak en zzp’ers bijzondere aandacht. De dienstverlening gaat onder andere bestaan uit extra begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, scholing, om- en bijscholing via praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden.

Economie laten groeien
Een dergelijke samenwerking is voor de Achterhoek nieuw. En volgens de samenwerkingspartners: “Noodzakelijk om de arbeidsmarkt in de Achterhoek nog beter te laten functioneren en de economie van onze mooie regio te laten groeien.” Komende tijd krijgt de samenwerking nader vorm en wordt deze ook voor de inwoner zichtbaar.

FOTO: Werkgevers, vakbonden, onderwijs, UWV, SBB en gemeenten maken werk van het voorkomen van werkloosheid in de Achterhoek.