| | | | | | |

Achterhoek Board weer voltallig na installatie van twee nieuwe boardleden

De Achterhoek Raad heeft gisteren, als vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar, twee nieuwe boardleden geïnstalleerd. Emmeke Gosselink, wethouder in Bronckhorst en Bart Porskamp, wethouder in Oost Gelre. De Achterhoek Board stuurt de regionale 3-O samenwerking (tussen ondernemers, organisaties en overheden) aan en bestaat uit elf bestuurders.

“Verbinding tussen lokale en regionale thema’s”

Emmeke Gosselink: “We hebben elkaar nodig in de regio. Verschillende lokale vraagstukken vragen om een regionale aanpak waar niet alleen de overheid maar juist ook ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in spelen. Als vertegenwoordiger van een lokale partij zoek ik de verbinding tussen de lokale en regionale thema’s en partijen, wil ik me inzetten voor de monitoring om deze waardevolle samenwerking in de Achterhoek voor de lange termijn borgen. Ik ben trots om als Achterhoek boardlid een bijdrage te mogen leveren aan deze regio vol energie en uitdaging!”

“Jongere generatie aan tafel”

Bart Porskamp: “Als wethouder en als boardlid in de regionale samenwerking zet ik mij vanaf dag één in. Voor de mooie Achterhoek, waarin ik zelf geboren en getogen ben en die ik samen met anderen goed wil doorgeven. Ik zit daarbij als jongere generatie aan tafel en voel me verantwoordelijk om vanuit die leeftijdsgroep mee te sturen. Wonen, duurzaamheid, de arbeidsmarkt; het zijn enkele van de grotere thema’s waarmee we de samenwerking regionaal kunnen versterken en het verschil kunnen maken in Nederland.”

“Verbinden over grenzen heen”

In de Achterhoek Board is een derde boardlid vanuit de overheid vertegenwoordigd, die opnieuw voor een periode van vier jaar is benoemd, namelijk Ted Kok: “Voor het versterken van onze innovatieve, groene, gezonde, woon- en leefomgeving is het essentieel dat de Achterhoek bereikbaar is. Via het spoor en de weg, veilig en snel per auto, fiets, openbaar vervoer of deelvervoer. We verbinden over grenzen heen. Samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en inwoners zet ik mij daar graag en met passie voor in.”

Lees hier het volledige bericht over de vergadering van de Achterhoek Raad waarin de nieuwe boardleden geïnstalleerd.

Op de foto v.l.n.r. Bart Porskamp, Emmeke Gosselink en burgemeester Joris Bengevoord die de vergadering van de Achterhoek Raad voorzat.