| | | | | |

Achterhoek dient nieuwe aanvraag voor Regio Deal in bij het Rijk

De Achterhoek heeft onder de titel ‘Hoger springen, krachtiger landen’ een nieuwe aanvraag ingediend voor een Regio Deal met het Rijk. Als het aan de Achterhoek ligt moet de Deal een omvang krijgen van 70 miljoen euro, waarvoor 34,6 miljoen aan het Rijk wordt gevraagd. In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers om de brede welvaart te bevorderen.

‘Noodzakelijke en kansrijke investering voor nieuw beleid’
Voorzitter van de regio Achterhoek Mark Boumans: “De Achterhoek is een sterke regio waar de brede welvaart hoog is. De samenwerking in de regio staat als een huis en we hebben geweldige innovatiekracht in ons bedrijfsleven zitten. Toch zien we grote opgaven op ons afkomen die de Achterhoek de komende jaren sneller onder druk zetten dan de rest van Nederland. We lopen hier niet alleen voorop in innovatie en samenwerken, ook in dubbele vergrijzing en ontgroening. Dat maakt een nieuwe Regio Deal niet alleen noodzakelijk, maar tegelijk ook een enorme kans om nieuw beleid voor heel Nederland hier in de Achterhoek tot stand te brengen.” Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek: “We ervaren nu al dat de dubbele vergrijzing en ontgroening ons mkb, voorzieningenniveau en onze arbeidsmarkt onder druk zetten. Tel daarbij op de slechte bereikbaarheid en opgaven in het landelijk gebied. Vanuit kracht en urgentie is de gezamenlijke bereidheid om te investeren in onze Achterhoek groot.”

Aansluiting bij rapport Elke regio telt!
In de Regio Deal haalt de Achterhoek ook het in 2023 verschenen rapport ‘Elke regio telt!’ aan. Mark Boumans: “Ook in de Achterhoek ervaren we dat het, ondanks de gelijke ambities van Rijk en regio, vaak niet lukt om inzet en middelen over en weer te matchen. Rijkssubsidies landen niet of nauwelijks in de Achterhoek. De schaalgrootte van onze regio is niet toereikend, maatwerk ontbreekt of wet- en regelgeving zijn spelbreker voor innovatie. Dat vraagt om structureel anders handelen en investeren. Onze aanvraag biedt hier mooie handvatten voor.” Mirjam Koster, voorzitter College van bestuur van het Graafschap College vult aan: De elf programma’s waar we met deze Regio Deal op inzetten, zijn springplanken naar een meer toekomstbestendige regio die verder reiken dan alleen de Achterhoek. We werken aan brede welvaart over de volle breedte, van preventieve gezondheid, bouwen naar Achterhoekse identiteit, betere bereikbaarheid en een meer inclusieve arbeidsmarkt. Ook om te zorgen dat jongeren bewust kunnen kiezen voor een toekomst in de Achterhoek.”

‘Mooie aanknopingspunten tussen Regio Deal en Gelderse coalitieakkoord’
Gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland: “Regio Deals hebben als doel om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. De gepresenteerde springplanken schetsen op treffende wijze de kansen en mogelijkheden om hier met elkaar werk van te maken. Ik zie mooie aanknopingspunten tussen de Regio Deal en het Gelderse coalitieakkoord Gewoon Doen. ‘Hoger springen, krachtiger landen’ biedt serieuze kansen om de opgaven die ook de provincie in de Achterhoek ziet in samenwerking aan te pakken.”

Proces en toekenning
Regio’s in Nederland konden tot 31 oktober een Regio Deal aanvraag doen bij het Rijk. Begin 2024 maakt het Rijk bekend welke aanvragen worden toegekend en voor welk bedrag. Daarna start een uitwerkingsfase, waarna medio 2024 de definitieve Regio Deals worden getekend. Vanaf dat moment gaan de deals van start met een uitvoeringsagenda tot eind 2027.

De Regio Deal aanvraag ‘Hoger springen, krachtiger landen’ is hier te vinden.