| | | | | | |

Achterhoek krijgt 25 miljoen euro voor nieuwe Regio Deal

Het is de Achterhoek gelukt om een nieuwe Regio Deal aan te gaan met het Rijk. De Achterhoek is daarmee één van de 22 regio’s waarin het kabinet investeert om de brede welvaart te bevorderen. Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “We zien in de Achterhoek grote opgaven op ons afkomen die de Achterhoek de komende jaren sneller onder druk zetten dan de rest van Nederland. De Achterhoek loopt niet alleen voorop in innovatie en samenwerken, ook in dubbele vergrijzing en ontgroening. Dat maakt een nieuwe Regio Deal niet alleen noodzakelijk, maar tegelijk ook een enorme kans om nieuw beleid voor heel Nederland hier in de Achterhoek tot stand te brengen.”

Hoger springen, krachtiger landen
Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek: “We ervaren nu al dat de dubbele vergrijzing en ontgroening ons mkb, voorzieningenniveau en onze arbeidsmarkt onder druk zetten. Tel daarbij op de slechte bereikbaarheid en opgaven in het landelijk gebied. Deze toekenning is meer dan welkom, de gezamenlijke bereidheid om te investeren in onze Achterhoek groot.” Boumans: “Deze toekenning is een beloning voor de goede aanvraag ‘Hoger springen, krachtiger landen’ die we hebben ingediend. En voor de goede samenwerking waar we met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in de Achterhoek uitvoering aan geven. Dankzij die samenwerking is de Achterhoek een sterke regio waar de brede welvaart en innovatiekracht nog altijd hoog is.”

‘Mooie aanknopingspunten tussen Regio Deal en Gelderse coalitieakkoord’
Gedeputeerde Helga Witjes van de provincie Gelderland: “Ik feliciteer zowel het Rijk, de Achterhoek als Gelderland met deze toekenning. Er liggen mooie aanknopingspunten tussen de Regio Deal en het Gelderse coalitieakkoord Gewoon Doen, om de opgaven die ook de provincie in de Achterhoek ziet in samenwerking aan te pakken.” Mirjam Koster, voorzitter College van bestuur van het Graafschap College vult aan: “De programma’s waar we met deze Regio Deal nu invulling aan gaan geven, zijn springplanken naar een meer toekomstbestendige regio die verder reiken dan alleen de Achterhoek. We werken aan brede welvaart over de volle breedte, van preventieve gezondheid, bouwen naar Achterhoekse identiteit, betere bereikbaarheid en een meer inclusieve arbeidsmarkt. Ook om te zorgen dat jongeren bewust kunnen kiezen voor een toekomst in de Achterhoek.”

Proces en toekenning
Door 29 regio’s is een aanvraag gedaan voor 630,5 miljoen euro. In totaal is 384,6 miljoen beschikbaar gesteld, waarvoor nu 22 regio’s een deal sluiten met het Rijk. Tot aan de zomer gaan Rijk en regio samen de plannen uitwerken om vanuit de aanvraag tot het sluiten van de daadwerkelijke Regio Deal te komen. Daarin zal duidelijk worden hoe de middelen binnen de programma’s verder verdeeld  worden. Boumans: “We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking met Rijk, provincie en binnen de regio zelf. Ook feliciteren we uiteraard de andere regio’s in Nederland die een toekenning hebben ontvangen, want wat ons betreft geldt ook hier: Elke regio telt. In het bijzonder feliciteren we onze buurregio(‘s) Regio Stedendriehoek, Regio Zwolle en Veluwe met wie we ook de komende periode samen Oost-Nederland nog mooier gaan maken.”

Foto bovenaan dit bericht: Demissionair minister Hugo de Jonge en voorzitter 8RHK ambassadeurs Mark Boumans tijdens het lobbymoment van de Achterhoek ‘het Achterhoeks Lentefestival’ in Den Haag vorig voorjaar.