Achterhoek lobbyt voor status ‘krimpregio’

De Achterhoek is een stap dichterbij het verkrijgen van dezelfde steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken als andere krimpregio’s in het land. In het rapport ‘Grenzen aan de krimp’ dat oktober 2014 uitkwam wordt voorgesteld de huidige 7 krimpregio’s uit te breiden met 4 gebieden die nu nog anticipeerregio zijn, waaronder de Achterhoek.

Het Team Midterm Review Bevolkingsdaling (TMR) beveelt in het rapport aan om de inzet vanuit het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling te concentreren op deze 11 regio’s en daarvoor te komen tot een beleidsintensivering. Als de verantwoordelijk minister Blok voor Wonen en Rijksdienst deze aanbeveling overneemt, is dat goed nieuws voor de Achterhoek. “Dat zou betekenen dat de Achterhoek bij toekomstige afspraken met het ministerie gelijk behandeld moet worden als de huidige krimpregio’s. Dat resulteert in meer ondersteuning vanuit Den Haag bij onze aanpak van de gevolgen van de demografische ontwikkelingen”, aldus Rik Swieringa, directeur van Regio Achterhoek.

Brief aan minister

“Wij zetten met de Achterhoek Agenda 2020 gezamenlijk met maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden al zeer actief in op het in goede banen leiden van de gevolgen van krimp, ontgroening en vergrijzing. Binnen de thema’s wonen, werken en bereikbaarheid wordt gewerkt aan vele projecten om onze regio ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden. Extra steun daarbij vanuit het ministerie is uiteraard zeer welkom, zoals wij minister Blok in een brief hebben laten weten.”

Doorrekenen

Minister Blok gaf begin oktober nog aan dat uitbreiding van het aantal krimpregio’s in Nederland zou leiden tot minder geld per regio. Swieringa: “De minister rekent de komende weken door wat uitbreiding betekent voor de verdeling van de middelen en gaat in gesprek met de desbetreffende regio’s, dus ook met ons. Begin december informeert hij de Tweede Kamer over zijn bevindingen en weten we meer. Duidelijk is wel dat onze lobby zinvol blijft.”

Huishoudensdaling

TMR stelt dat het beleid ten aanzien van bevolkingsdaling gefocust moet worden op de gebieden die te maken hebben of krijgen met huishoudensdaling. “Het is de huishoudensdaling die van krimp krimp maakt”, valt in het rapport te lezen. De recentste prognose voor de Achterhoek wijst uit dat het bevolkingsaantal tot 2040 daalt met 11% en het aantal huishoudens met 3%.

Kaartje krimpgebieden