Trots op AGEM en de Achterhoek

Ingezonden brief: “De Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, een speeltje van de acht gemeenten uit de regio Achterhoek en een zinloze verspilling van lokaal belastinggeld? Sprit is goedkoper in Duitsland; frische Brötchen smaken beter dan dat kleffe Nederlandse fabrieksbrood en Kaffee mit Kuchen en Weiss Wurst mit Pilsner zijn heerlijk en je likt er je vingers bij af en het smeckt heerlijk.
De Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) wil middelen terug laten vloeien naar de Achterhoek en met middelen van de acht gemeenten uit de Regio Achterhoek is een coöperatief regionaal energiebedrijf opgericht. Met lokale initiatieven wordt samengewerkt en versterking, samenwerking en verduurzaming zijn sleutelwoorden en vormen het motto van AGEM.
AGEM is actief op drie fronten:

  • Opwekken; Energie in de Achterhoek wordt opgewekt uit mest, snoeiafval, windkracht en zonne-energie.
  • Leveren; De opgewekte energie wordt geleverd aan inwoners en ondernemers in de Achterhoek.
  • Besparen: Door samenwerking en innovatie in de Achterhoek wordt energiebesparing gestimuleerd.

Wat maakt een regionaal energiebedrijf aantrekkelijker dan een landelijk energiebedrijf? De investering van lokaal belastinggeld in de oprichting van AGEM maakt het regionaal energiebedrijf doorzichtig en controleerbaar voor politici en inwoners. De investering van ons belastinggeld is zichtbaar en financieel toetsbaar. Een landelijk energiebedrijf is na verzelfstandiging en het uitkopen door dividenduitkering per aandeel aan de gemeentelijke deelnemers veelal overgegaan in buitenlandse handen. Door deze privatisering is de aandeelhouder en de dividenduitkering belangrijker geworden dan de consument. De internationalisering leidt ook tot meer afhankelijkheid en kwetsbaarheid.

Een regionaal energiebedrijf heeft ook een kortere afstand naar het energienetwerk. De afstand van een landelijk energiebedrijf naar de infrastructuur is langer en daardoor zijn er meer kosten. Belangrijk bij een regionaal energiebedrijf is ook de samenwerking en innovatie en de uitstraling naar andere lokale en regionale bedrijven. Twee weten er altijd meer dan één. De wisselwerking met andere initiatieven en partners is daarbij belangrijk. Naast kruisbestuiving en ideeënuitwisseling is daarbij het verminderen van de kwetsbaarheid van het regionaal energiebedrijf en het worden tot een zelfstandige financieel draagkrachtige en professionele onderneming van belang.

Een regionaal energiebedrijf biedt lokale en regionale werkgelegenheid en daardoor neemt het draagvlak en de acceptatie van inwoners en consumenten ook toe. Een regionaal energiebedrijf geeft een impuls aan de lokale en regionale economie. Economische ontwikkeling, samenhang tussen werkgelegenheid, wonen, milieu, recreatie en toerisme, bereikbaarheid en leefbaarheid komen echter niet vanzelf tot stand en tot ontwikkeling. Wij, inwoners van de Achterhoek, spelen daarin een cruciale rol. Door de ligging van de Achterhoek en het wonen op het platteland is de aantrekkingskracht van steden in het vierkant Nijmegen – Apeldoorn – Enschede – Ruhrgebiet/Münsterland groot.

Funshopping en elders inkopen is niet verstandig voor de lokale en regionale economie. Een euro kun je nu eenmaal maar één keer uitgeven en inkopen in je eigen plaats of regio bevordert de economische ontwikkeling. Theorieën over vrije economie en de wet van vraag en aanbod zijn mooi, maar gelden volgens mij niet als het leidt tot het bevorderen van het eigen faillissement of het sluiten van de eigen onderneming. Daarbij komt dat investeringen in de eigen woonplaats of eigen regio de samenhang tussen werkgelegenheid, wonen, milieu, recreatie en toerisme, bereikbaarheid en leefbaarheid bevorderen en de kwetsbaarheid verminderen en de continuïteit van een onderneming bevorderen.

Leegstand van winkelpanden, bedrijfspanden en kantoorpanden vermindert de aantrekkelijkheid van een plaats of regio. Een negatieve uitstraling heeft negatieve effecten op doen en denken. Kortom, werkt verlammend en vertragend. AGEM als regionaal coöperatief groen en duurzaam energiebedrijf speelt voor de Achterhoekse economie een belangrijke rol zowel als aanjager, ontwikkelaar, maar ook als bindend energiebedrijf van mensen en ideeën en als inspiratiebron.

Na afloop van ons huidige energiecontract sluiten wij een energiecontract met de AGEM. Daarbij is het uitgangspunt een evenwichtige prijs–kwaliteitverhouding waarbij het regionale karakter iets mag kosten. De praktijk wijst echter uit dat bij het aanvragen van een eenjarige of driejarige offerte sprake is van minder kosten. AGEM als resultaat van de Agenda Achterhoek 2020 is de moeite meer dan waard.

TENSLOTTE: WEES TROTS OP JE WOONPLAATS EN DE ACHTERHOEK”.

Jan Winkels, een trotse import-inwoner uit Lichtenvoorde