Achterhoek maakt indruk bij Provinciale Staten

Leden van de commissie Algemeen Bestuur en Financiën van provincie Gelderland bezochten 22 juni de Achterhoek. Dit gebeurde op initiatief van Regio Achterhoek en Achterhoek2020. Doel van het bezoek was de commissie kennis te laten maken met de ambities op het gebied van werken, wonen en bereikbaarheid waarmee de Achterhoek al volop aan de slag is. Steun van de provincie is hierbij zeer welkom. De commissie zal hiervoor binnenkort (een deel van de) middelen uit de Gelderse Gebiedsopgaven toekennen.

Focus op Smart Werken
Regiosecretaris Rik Swieringa zei verheugd te zijn dat de Gebiedsopgave als katalysator heeft gewerkt voor de Achterhoekse partners om focus aan te brengen in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. “Onze ambitie is SmartHub Achterhoek te zijn. Daar voor hebben we uw steun op het gebied van leefomgeving en bereikbaarheid hard nodig.” Gelderland heeft onlangs bekend gemaakt honderd miljoen euro beschikbaar te hebben voor het stimuleren van de economie. “Wij hebben met onze inzet op Smart Werken duidelijk gemaakt dat wij de Gelderse economie kunnen bieden. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Gelderland met ons gaat investeren in de Achterhoekse economie.”

De leden van PS bezochten in het gezelschap van Achterhoekse ondernemers, raadsleden en bestuurders de innovatieve fabriek O4 Wheelchairs in Varsseveld, waar ‘slimme’ rolstoelen worden gemaakt. Het is een van de vele Achterhoekse bedrijven die het concept Smart Industry heeft omarmd. In Gendringen werden initiatieven getoond om leegstand in de kernen op te vangen en de leefbaarheid te vergroten. Zo zijn er plannen van Azora, Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en Stichting Gendringen Leefbaar om wonen, zorg en wijkcentrum letterlijk dichter bij elkaar te brengen.

Leefbaarheid en mobiliteit
Wethouder Kok, voorzitter van de Stuurgroep Regiovisie Wonen, stelde dat de Achterhoek eensgezind minder gaat bouwen en meer gaat investeren het verduurzamen van bestaande panden. “Daarom vragen wij de provincie ons te blijven ondersteunen, zoals nu gebeurt met het programma Steengoed Benutten.” Wethouder Hengeveld van Oude IJsselstreek gaf aan dat serieus gekeken wordt of slopen een optie is. Stuurgroeplid Peter Drenth benadrukte dat mobiliteit de ruggengraat is van de economie en dat de ambities van de Achterhoek niet zonder uitstekend vervoer waargemaakt kunnen worden. “Wij vragen het Rijk regelruimte om te mogen experimenteren. Zo willen we bijvoorbeeld voorkomen dat er lege bussen rondrijden. Wij kunnen dat ‘smart’ oppakken, maar alleen als de provincie hierbij vierkant achter ons staat.”

Eenheid
Anja Prins, voorzitter van de commissie AB&F, prees de Achterhoek om de mate waarin plannen al concreet zijn. “Daarin loopt deze regio echt voorop. Ik zie veel verbinding tussen ondernemers en bestuurders en een groot enthousiasme om samen de mouwen op te stropen, zoals in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. De Achterhoek komt over als een eenheid”. Statenlid Johan Visser vond dat het bezoek opnieuw liet zien waar de Achterhoek voor staat. “Dat kan nooit te veel worden uitgedragen.” Regiovoorzitter Annemieke Traag dankte de Statenleden voor hun komst. “We zijn vereerd met uw aandacht en blijven heel graag met u samenwerken.”