Verhuurdersheffing moet in Achterhoek blijven

Het geld dat de Achterhoekse woningbouwcorporaties afdragen als verhuurdersheffing aan het rijk, moet in de regio blijven. Dat vinden de woningbouwverenigingen verenigd als Aco en de zeven Achterhoekse gemeenten. Het ging in 2015 en 2016 in totaal om ongeveer 28,5 miljoen euro.

„Het geld komt van onze huurders en is in 2013 ingesteld om een begrotingstekort te dichten”, zegt Claus Martinot, voorzitter van Aco waarin Sité Woondiensten, Wonion, De Woonplaats en ProWonen zitting hebben. „Wij vinden dat dit geld in de regio moet blijven om te investeren en om de huren te verlagen.” Lees meer van dit bericht

Evaluatie verhuurderheffing
Recent heeft minister Blok het rapport met de evaluatie van de verhuurderheffing aan de Tweede kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de Achterhoek, als krimpgebied, nu ook in aanmerking komt voor een lagere verhuurderheffing, als er huizen gesloopt worden.

In de aanbiedingsbrief stelt Blok onder andere:
“Daarom stel ik nu al concreet voor op de volgende punten een wetsvoorstel tot wijziging van de verhuurderheffing aan uw Kamer voor te leggen:

  • In lijn met de motie Houwers (TK 31 757 nr. 71) het toevoegen van de gemeentes in de overige krimpgebieden (in casu de Achterhoek en Noordoost Fryslân) aan de gebieden waar de heffingsvermindering voor sloop van toepassing kan zijn. De kosten hiervan zullen worden opgevangen binnen de onderuitputting van de beschikbare €280 miljoen voor de heffingsvermindering.”