Achterhoek moet zich specialiseren en profileren als hightech-regio

Is de Achterhoek wel krimpbestendig? Dit was de centrale vraag die Frans Boekema opwierp tijdens de laatste avond van een Achterhoekse leerkring, op 25 februari in het gemeentehuis van Doetinchem. Volgens Boekema kan de Achterhoek alleen krimpbestendig worden als het lukt om samenwerking tot stand te brengen tussen overheid, ondernemers, organisaties en onderzoekers. Bovendien moet de verborgen kracht van de Achterhoek, de innovatieve en duurzame maakindustrie, tot motor van de economische ontwikkeling gemaakt worden.

Doel van de leerkring is om met Achterhoekse gemeenteraadsleden en Gelderse Statenleden in gesprek te gaan over de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling in de Achterhoek. Tijdens deze laatste avond kwam het behouden en ontwikkelen van een vitale economie en arbeidsmarkt in de Achterhoek aan bod. 

Drie deskundigen namen het woord. Naast hoogleraar regionale en stedelijke economie Frans Boekema waren dat Henk Korten, arbeidsmarktonderzoeker bij het UWV Werkbedrijf en Martin Stor, directeur van het Achterhoekse Centrum voor Technologie. Alle drie benadrukten dat de Achterhoek op dit moment economisch in zwaar weer zit, maar dat de regio ook kansen biedt. Zo zit er veel innovatie en samenwerkingskracht in de Achterhoek. Om die kansen te grijpen moet de Achterhoek leren van andere regio’s, zoals Eindhoven, Rivierenland, Venlo en Zeeuws-Vlaanderen. Deze regio’s hebben zich een duidelijk, onderscheidend en vooral richtinggevend profiel aangemeten wat een nieuwe ontwikkeling van de regionale economie opleverde. 

Boekema bracht ook duidelijk naar voren dat in de Achterhoek veel bedrijven actief zijn die binnen hun sector tot de top van de wereld behoren, maar die tegelijkertijd binnen én buiten de regio nauwelijks bekend zijn. Dit betreft vooral bedrijven in de innovatieve en duurzame maakindustrie. “Het is voor de economische ontwikkeling van de regio van essentieel belang om de kracht van deze bedrijven nog meer te benutten, door te komen tot een specialisatiestrategie voor de Achterhoek”, aldus Boekema. Brainport Regio Eindhoven is een goed voorbeeld van zo’n specialisatie, waarbij de regio zich heeft toegelegd op toptechnologie en er sprake is van een intensieve ’triple helix’ samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid. Eén van de opties voor de Achterhoek om dit mogelijk te maken is volgens Boekema een investeringsfonds op te richten met geld van vermogende particulieren en bedrijven uit de regio, om de kredietverstrekking vlot te trekken. 

Volgens de hoogleraar is de Achterhoek veel te bescheiden en doet de regio daarom te weinig met haar ‘pareltjes’. Als uitsmijter deed hij daarom een oproep: “Achterhoek, kom uit je schulp en durf uit te dragen dat de Achterhoek een hightech-regio is!”

Muzikant Bart Kiers sloot de avond af met een muzikale samenvatting getiteld “D’r An!”.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert deze leerkring samen met de provincie Gelderland en de Regio Achterhoek in het kader van de Achterhoek Agenda 2020.

Download hieronder de presentaties van de deskundigen en bekijk een video-impressie van de avond:
Presentatie Frans Boekema
Presentatie Arbeidsmarkt februari 2013