Kwartiermaker Kennishuis Achterhoek gestart

Tanja Abbas is sinds kort gestart als kwartiermaker Kennishuis Achterhoek 2020. Het Kennishuis Achterhoek heeft drie doelstellingen. Ten eerste wordt gewerkt aan een Kennisagenda met vragen, opdrachten en projecten die in de regio spelen. Het Kennishuis wil die vragen verbinden met de competentieontwikkeling van leerlingen op het VMBO en MBO en met onderzoeksprogramma’s van HBO’s en universiteiten. Daarmee ondersteunt de Kennisagenda de projecten van de Achterhoek Agenda 2020. Ten tweede wordt gewerkt aan het opzetten van een kennisnetwerk dat de vragen uit de Kennisagenda oppakt en koppelt aan onderwijs- en onderzoeksprojecten. Ten derde moet het Kennishuis aanspreekpunt worden voor het Topsectorenbeleid. 

Achterhoekse kennisvragen in beeld
Tanja: “Ik hoop dat ik als kwartiermaker Achterhoekse bedrijven en instellingen kan verbinden met onderwijs en onderzoek. Samen kennis ‘maken’ en delen, vooral in deze tijden van verandering, is van groot belang voor de toekomstige vitaliteit van de Achterhoek. De projecten van de Agenda 2020 kunnen profijt hebben van kennisuitwisseling tussen overheid, onderzoekers, ondernemers, onderwijs en omgeving. Verschillende partijen kunnen dezelfde vragen hebben en het niet van elkaar weten. Als we de gezamenlijke kennisvragen in beeld hebben, zijn we als regio veel beter in staat om elkaar verder te helpen.”

Innovatiehubs
Tanja merkt dat mensen soms wat moeite hebben om een beeld te krijgen bij het Kennishuis. “Ik wil graag laten zien dat we in de Achterhoek op sommige plekken al bezig zijn met een kennisagenda en al onze netwerken hebben. We noemen het alleen niet altijd zo. Zo wordt in de maakindustrie samen met het ACT en onderwijs- en onderzoeksinstellingen hard gewerkt aan innovaties, in ‘innovatiehubs’. Ook in de hoek van de bio-energie en binnen de Smaakacademie worden regionale kennisvragen door onderwijs, onderzoek en bedrijven opgepakt. Jong Achterhoek is ook een mooi voorbeeld. Zij hebben een onderzoek uitgevoerd naar krimp in de Achterhoek, waar de regio weer zijn voordeel mee kan doen. Vergelijkbare initiatieven zie je ook in andere regio’s zoals Friesland, waar samenwerking tussen de provincie, twee hogescholen en een AOC heeft geleid tot Jonge Fryzen Faorut, als antwoord van jongeren op de krimp in dat gebied.”

Ontwikkelen van de Achterhoek
Tanja wil bewust vergelijkbare voorbeelden en ervaringen in andere regio’s laten zien. “Zo wil ik duidelijk maken dat iedereen in de Achterhoek kan profiteren van een Kennishuis.  Voor leerlingen van VMBO’s en studenten van MBO, HBO en universiteiten betekent het dat ze vaker met praktijkgerichte opdrachten te maken krijgen. De scholen leveren zo een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Praktijkgericht onderwijs neemt toe en de resultaten dragen bij aan de duurzame ontwikkeling en het leren van de regio als geheel. Uiteindelijk zal het ook leiden tot een goede aansluiting van de afgestudeerde leerlingen op de arbeidsmarkt en een grotere aantrekkingskracht op potentiële leerlingen. Daar moeten we met elkaar voor gaan.”

Uitdaging
“Dit is een mooie, uitdagende opdracht, die mij in staat stelt een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Achterhoek en helemaal aansluit bij mijn werkervaring.” Tanja was eerder werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker en docent en als strategisch procesbegeleider/adviseur. Ze schreef samen met Linda Commandeur het in 2012 verschenen boek ‘Modern Naoberschap, hype of houvast’ over de Achterhoek. “Ik denk dat deze verschillende ervaringen en de bijbehorende netwerken mij in deze opdracht goed van pas komen.”
Tanja is geboren en getogen Achterhoekse. Ze groeide op in Ruurlo, maar vertrok op haar 18de naar Leiden om bestuurskunde te studeren. “Mijn ouders probeerden mij nog naar Enschede te lokken, maar dat was tevergeefs. De Randstad trok en ik heb er met veel plezier gewoond. Rond mijn dertigste ben ik weer teruggekomen naar de Achterhoek. Gewoon omdat het heerlijk wonen, werken en leven is.” Inmiddels woont ze al weer 13 jaar samen met man, drie kinderen en drie paarden naar volle tevredenheid op het platteland van Barchem.

Contact
Voor ideeën of vragen kun je contact opnemen via mail: ABB@graafschapcollege.nl of telefonisch: 06-53288435. Tanja is in de regel op dinsdag en de donderdag in het Kennishuis van het Graafschap College aanwezig; Dr. Huber Noodtstraat 105, 7001 DV Doetinchem.