Achterhoek naar Open Days 2014

Europese regio’s ontmoeten elkaar in Brussel

Zo’n vijftig Achterhoekse ondernemers en bestuurders zijn op 7 en 8 oktober tijdens de jaarlijkse Open Days in Brussel. Het thema van 2014 is: ‘Growing together – Smart investment for people’. Tijdens de Open Days ontmoeten Europese regio’s elkaar om van elkaar te leren en om de doelen van Europa 2020 te realiseren: slimme groei, duurzame groei en inclusieve groei (werkgelegenheid voor iedereen).

Waarom naar de Open Days?
Tijdens deze tweedaagse internationale ontmoeting zijn Achterhoekse ondernemers en bestuurders in de gelegenheid Europarlementariërs te spreken, andere Europese regio’s te ontmoeten, lobby te voeren, van elkaar te leren en nieuwe contacten te leggen.
Ook INTERREG 2014-2020 komt aan de orde, de Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.

Achterhoek presenteert zich
De Achterhoek laat zich onder andere zien met BV Achterhoek (profilering van de Achterhoek als innovatieve regio) en de projecten Kernenfoto, Breedband en Vruchtbare Kringloop. Het voltallig college van GS van provincie Gelderland en het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel zijn een deel van de tijd aanwezig.
De organisatie is in handen van Regio Achterhoek, net als de afgelopen jaren. Het totale evenement Open Days 2014 vindt plaats van 6 tot en met 9 oktober. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm.

De organisatie van het Achterhoekse programma op de Open Days is in handen van Regio Achterhoek, net als de afgelopen jaren. Het totale evenement Open Days 2014 vindt plaats van 6 tot en met 9 oktober.