Kansen samenwerking onderwijs en bedrijfsleven in groene economie

24 september vond het tweede bedrijfsbezoek plaats in het kader van de Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA), dit keer bij Dorset in Aalten. Betrokken docenten, team- en projectleiders van diverse onderwijsinstellingen zagen met eigen ogen hoe dit innovatieve bedrijf in de groene economie inspeelt op de marktontwikkelingen en tegen nieuwe vraagstukken aanloopt.

De KWPA zoekt bewust naar innovatieve bedrijven met uitdagingen en vraagstukken in de groene economie. Het is belangrijk dat studenten opgeleid worden voor het werkveld van de toekomst en niet met de vragen van het verleden. Na een uitgebreide rondleiding kwam het gesprek tussen onderwijsinstellingen en Dorset goed op gang. De docenten en teamleiders van mbo, hbo en universiteit hebben gezien hoe dit bedrijf steeds opnieuw inspeelt op de ontwikkelingen in de markt en daardoor telkens tegen nieuwe vragen aanloopt. Hier liggen kansen voor studenten om in een echt bedrijf met actuele vragen uit de praktijk aan de slag te gaan.

Uitdagende samenwerking
Tijdens het gesprek met de ondernemer bleek ook dat de vragen binnen het bedrijf complex zijn. Studenten en docenten van verschillende opleidingen zullen samen moeten werken om hier oplossingen voor te vinden. Voor het onderwijs is het een hele uitdaging om deze samenwerking te organiseren. De onderwijsinstellingen hebben met Dorset al afspraken gemaakt hoe zij hierin samen gaan optrekken binnen KWPA.

Internationale speler
Dorset is een mooi voorbeeld van een innovatief bedrijf in de groene economie. Directeur Henno Haaring schetste hoe het familiebedrijf zich de afgelopen dertig jaar heeft ontwikkeld van oorspronkelijk een varkensbedrijf naar een internationaal bedrijf met 100 medewerkers dat bestaat uit vier onderdelen gericht op:
• identificatie van dieren en producten d.m.v. RFID chips;
• diverse systemen voor agrarische bedrijven zoals luchtwassers, voermachines, etc.;
• besturingstechnieken;
• luchtreiniging, droogsystemen en energiesystemen.

Logo Kenniswerkplaats Achterhoek - groene economieKenniswerkplaats Achterhoek
KWPA is dit voorjaar opgericht door AOC Oost. Het heeft als doel om samen met ondernemers in de biobased economie een opleidingsaanbod voor studenten te realiseren waarvoor in de regio arbeidsperspectief is. Daarnaast worden de ondernemers in diverse projecten ondersteund bij het realiseren van innovaties.

AOC Oost
AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor landbouw, voeding, natuur en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Daarnaast verzorgt het in company bedrijfsopleidingen en advies vanuit het opleidingscentrum Groeipunt. Het College van Bestuur en de Centrale Services zijn gevestigd in Lochem. AOC Oost heeft 550 medewerkers en ruim 5600 leerlingen, studenten en deelnemers.