Achterhoek pakt leegstand aan

Door daling van het aantal leerlingen zijn in de Achterhoek veel minder scholen nodig. Reden voor de betrokken gemeenten om te onderzoeken of een regionale aanpak mogelijk en gewenst is.  Hoewel gemeenten niet over het onderwijs gaan, hebben ze wel belang bij goed onderwijs, goede spreiding en voldoende keuzemogelijkheden voor hun inwoners. Bij een leerlingendaling komt dit in gevaar. Vooral het vertrek van de laatste school in een kern ligt gevoelig. Daarbij komen lege gebouwen, vaak in niet al te beste conditie, weer terug bij de gemeente en zal de gemeente daar als economisch eigenaar ‘iets’ mee moeten. Alle Achterhoekse gemeenten hebben daar mee te maken en staan voor hetzelfde vraagstuk.

“Je moet het dak repareren als de zon schijnt”, zegt Patricia Hoytink, wethouder van de gemeente Berkelland, op 30 oktober 2017 als de gemeenten bijeen zijn om van elkaar te leren en de mogelijkheden voor samenwerking in regionaal verband te verkennen.

Veel onzekerheid
In de afgelopen jaren zijn er diverse scholen gesloten. In de gemeente Bronckhorst bijvoorbeeld 10. Een aantal scholen staat er goed voor en van een aantal scholen is nu al bekend dat zij binnenkort zal sluiten. Maar voor veel scholen is de toekomst onzeker. Dat bleek al eerder uit de transitie-atlas (zie afbeelding: geel=wijziging, blauw=toestroom, rood=sluiting). Dat beeld werd tijdens de bijeenkomst door Thomas van Rijbroek (Oude IJsselstreek) verder ingekleurd aan de hand van de gegevens die bij gemeenten bekend zijn. Een aantal van deze scholen staat aan de rand van een gemeente waarvoor afstemming tussen gemeenten en scholen zeker zinvol is.

Lees meer

Tijdens de Najaarsbijeenkomst op 30 november 2017 hebben we het over de bedoeling, de planning en het managen van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed; ook voor krimpregio’s en kleine gemeenten. En er is een sessie over ‘Recepten voor hergebruik’ van vastgoed.We hopen dat u erbij bent. U kunt zich hier aanmelden.

Bron: Bouwstenen voor sociaal