Achterhoek Raad stemt in met door ontwikkelen N18

Afgelopen maandagavond 5 oktober vergaderde de Achterhoek Raad voor het eerst weer sinds vorig jaar én tijdens de coronacrisis, dus digitaal. Op de agenda stonden meerdere onderwerpen, waaronder de gefaseerde aanpak voor het door ontwikkelen van de N18. Namelijk om tot een volledige 2×2-baans weg, maximaal 100 km per uur met ongelijkvloerse kruisingen te komen. In totaal gereed in 2040. De Achterhoek Raad stemde met een ruime meerderheid voor en dus voor de komst van een ‘betere stroomweg’ van en naar de Achterhoek. Thematafelvoorzitter Mobiliteit & Bereikbaarheid Rens Steintjes: “Ik ben er trots op dat we vanuit de thematafel waar organisaties, onderwijs en overheden aan deelnemen unaniem voor deze aanpak kiezen, tot aan een positief besluit van de Achterhoek Raad toe.”

De aanloop naar een verbrede N18 – stapsgewijs
Afgelopen jaar nam de Achterhoek Raad een amendement aan om de N18 op te waarderen tot een twee keer tweebaansweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen. Een betere doorstroming van de N18 is bij velen een lang gekoesterde wens. Aan de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is na het amendement hard doorgewerkt om met een haalbaar plan te komen. Namelijk gefaseerd via zogenaamde ‘bouwstenen’ volgens advies van onderzoeksbureau Antea, om tot een volledige 2×2 weg in 2040 te komen.

In de plannen van Rijk en Provincie
Financiering vanuit het Rijk is noodzakelijk. De N18 komt nu niet in de plannen van het Rijk voor. De aanpak met bouwstenen wordt door de provincie onderschreven, met als eindresultaat een goede ontsluiting van de Achterhoek naar de stedelijke netwerken van Arnhem, Nijmegen en Twente. Het Nationaal Groeifonds, dat het Rijk vorige maand aankondigde om bij te springen in grote projecten die de leefbaarheid en economische groei stimuleren, kan ook steun geven. Verbeterde verkeersveiligheid en vestigingsklimaat. Naast een betere doorstroming van en naar de Achterhoek, zorgt de aanpak van de N18 tot een betere verkeersveiligheid. Bas Visser van Aloys Roemaat Transport uit Lichtenvoorde (lid van de
Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid), liet weten dat de korte invoegstroken gevaarlijke situatie opleveren voor het vrachtverkeer. “Naast verbeterde veiligheid, zien wij ook goede mogelijkheden dat de ontwikkelingen rondom de brandstoftransitie in nieuwe plannen meegenomen kunnen worden.” Een aangepakte N18 bevordert daarnaast een beter vestigingsklimaat in de Achterhoek voor bedrijven en inwoners.

Duurzaamheid
De thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid zet in op duurzaam vervoer in de Achterhoek, naast het werken aan betere bereikbaarheid. Een betere doorstroming op de N18, zorgt automatisch voor minder stoppen en optrekken en daarmee minder verspilde energie. Andere, duurzamere vervoersvormen waar de tafel aan werkt zijn onder andere snelfietsroutes, ‘Mobility as a Service’ – waarbij reisadvies op maat te boeken en betalen is via al het mogelijke vervoer in een app – en de RegioExpres die met een combinatie van stop- en sneltrein de Achterhoek 20 minuten dichterbij de grote steden van Nederland en vice versa brengt. De tendens van meer thuiswerken, die extra in gang is gezet met de coronacrisis, wordt ook verder gedragen vanuit de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid.