Achterhoek Visie 2030

De Achterhoek Visie 2030 is vastgesteld. De Visie 2030 geeft aan waar de Thematafels, Achterhoek Board en Achterhoek Raad de komende jaren samen hun energie op richten.

Het is ons kompas om de Achterhoek het econo­misch sterke, innovatieve, sociale, prachtige en eigenwijze gebied te laten blijven dat het is. De visie in een notendop:

De prach­tige woon- en werkomgeving, de bloeiende en innovatieve economie en de cultuur van samenwerken en vertrouwen maken van de Achterhoek een uniek gebied met een grote potentie voor ontwik­keling. De potentie zien we in de versterking en verbreding van de Achterhoek als open innovatiesys­teem, de ruimte voor experimen­teren en in het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving zoals de woningen, het buitengebied en de bereikbaarheid.

We gaan samen aan de slag om projecten uit te voeren die bijdragen aan het realiseren van de visie en gaan lobbyen waar nodig.
Iedereen kan hier aan bijdragen. Kijk hier hoe we dat doen.

Meer informatie?

Neem contact op met Wilma Stortelder, (0314) 321242 of 06-38066515