Achterhoek VO-scholen mogen Duits aanbieden als keuzevak

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan vijf scholen voor voortgezet onderwijs van de stichting Achterhoek VO toestemming verleend om het vak Duits aan te bieden als keuzevak in de profielen Zorg en Welzijn en Dienstverlening en producten.

De toestemming geldt voor de vmbo afdelingen van het Almende College, het Christelijk College Schaersvoorde, het Gerrit Komrij College, het Metzo College en ’t Beeckland (Ulenhofcollege).

“Het is goed te merken dat u het onderwijsaanbod op uw scholen aanpast aan de specifieke vraag in uw regio. Op deze wijze worden jongeren beter voorbereid om werk te vinden in uw regio”, aldus de directeur Voortgezet Onderwijs van het Ministerie in zijn brief aan het College van Bestuur van Achterhoek VO.

Bron: POA Achterhoek