|

Achterhoek werkt aan landbouw en natuur van de toekomst

Op 30 november waren gedeputeerden Helga Witjes en Harold Zoet van provincie Gelderland in de Achterhoek om met eigen ogen de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van experimentele landbouw en natuurbeheer te zien.
Na een welkomstwoord van wethouder Arjen van Gijssel vertelde Doreen Rugers van Staatsbosbeheer over het Natura 200-gebied dat gelegen is tussen Barchem en Borculo, omgeven door boerenbedrijven. Hier is een constructieve samenwerking ontstaan met een mooie symbiose tussen natuur en omliggende landbouw. Bertus Hesselink, melkveehouder en voorzitter Stichting Vrijwillige Kavelruil Lochem, vertelde over de mogelijkheden om dit gebied nog veel groter te maken als de regeldruk minder wordt.

Experimenteeraanpak
Bij MTS Prinsen maakten de gedeputeerden kennis met de experimenteeraanpak Achterhoek en de samenwerking met de boerennetwerken en andere stakeholders. Regiobreed worden data en ervaringen verzameld over verschillende facetten van kringlooplandbouw. Hayo Canter Cremers van Stichting Biomassa gaf uitleg over de data-analyses van stikstof en methaan en het belang van het zichtbaar en meetbaar maken van emissies.
Arjan Prinsen gaf uitleg over de vele bottom up-ontwikkelingen en innovaties op en rondom het boerenerf die hier getest en gedemonstreerd worden, zoals mestverwerking, energietransitie, stikstofmonitoring en biobased gewassen. De ambitie is om die samenwerking en aanpak komende jaren in te zetten voor het ontwikkelen van handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers om de transitie in het landelijke gebied mogelijk te maken. Zowel vanuit de middelen voor de experimenteerregio als de nieuwe Regio Deal-aanvraag.

Dat gaat helaas niet altijd zonder slag of stoot. Daarom spraken deelnemers en bestuurders vandaag af om halfjaarlijks te bespreken waar men tegenaan loopt als het gaat om regels, staatssteun of andere zaken die de ontwikkeling hier stagneren. Want daar zijn allen het over eens: dat zou eeuwig zonde zijn in een gebied waar zowel boeren als Staatsbosbeheer vol overtuiging en enthousiasme werken aan de landbouw en natuur van de toekomst.

Met dank ook aan alle overige deelnemers: Frank Kroezen, Dick Loomann, voorzitter van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Stefan te Selle (VK-Oost), Erik Koldewey (De Innovatie Coöperatie), Naomi Höfkes, Natasha Groot, Everdien Gunsing, Aleid Diepeveen, Marijn Hofstee, Marjan Tulp en Joram van Donk.