Achterhoek zet leegstaand vastgoed in de etalage

De website Vastgoedetalage Achterhoek is gelanceerd als opening van de Kennismarkt Kansen voor aanpak leegstand. De nieuwe site zet leegstaande gebouwen in de Achterhoek in de schijnwerpers.

Het zijn leegstaande, karakteristieke, beeldbepalende en unieke gebouwen, waar een nieuwe invulling voor wordt gezocht. Ze staan in de ‘digitale etalage’ op www.vastgoedetalageachterhoek.nl om te worden ontdekt, om gezien te worden. Want er liggen kansen voor initiatiefnemers, ontwikkelaars, potentiële eigenaren en gebruikers. De panden kennen verschillende bestemmingen, liggen op uiteenlopende locaties en bieden nieuwe mogelijkheden.

Bevolkingskrimp in de Achterhoek leidt ertoe dat er steeds meer leegstaande gebouwen zijn. Of het nu gaat om winkels, zakelijk of maatschappelijk vastgoed, kantoren, woningen of boerderijen, door leegstand komt de kwaliteit van het woon- en leefklimaat onder druk te staan. Daarom hebben zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) de handen ineen geslagen bij de aanpak van leegstand. De website is onderdeel van deze gezamenlijke aanpak en komt voort uit het programma Wonen van de Achterhoek Agenda 2020.

De sitelancering vormde de start van de Kennismarkt Kansen voor aanpak leegstand in de (nu nog leegstaande) oude bibliotheek in Doetinchem. Er waren 250 deelnemers, een zestal inspirerende presentaties die goed bezocht werden en zestien informatiekramen met zeer diverse informatie over de aanpak van leegstand. De presentaties gingen over de herbestemming van monumenten, leegstandbeheer, stedelijke kavelruil en pop ups.