Drempels Zon Op Erf wegnemen

“Met de vijf demonstratieprojecten tonen we aan dat Zon Op Erf haalbaar is”, aldus Guus Ydema, directeur van AGEM. “Dit wordt gecombineerd met een informatiecentrum. Daar is informatie te halen zoals over het ontwerp, de financiering en de vergunningen. Voor de doelgroep van Zon Op Erf is dat een extra stimulans om deel te nemen.”

Zon op Erf is geboren vanuit de ontwikkeling dat veel agrariërs stoppen met hun boerenbedrijf. Het landschap dreigt te verloederen door de leegkomende opstallen, waar bovendien vaak asbest in is verwerkt. Zon op Erf is een project om leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt en het asbest gesaneerd. Sommige aanstaande zonneboeren ervaren nog drempels.

Stop de verrommeling
Door een zonnepark aan te leggen op de plek van de gesloopte panden wordt de verrommeling voorkomen en bovendien een stap gezet in verduurzamen van de energie. Door de vijf demonstratieprojecten blijkt dat Zon Op Erf haalbaar is. Als dit wordt gecombineerd met een informatiecentrum gaat de doelgroep worden gestimuleerd om deel te nemen.

Drempels wegnemen
De uitkomsten van de eerste fase laten kansen zien maar brengt ook een aantal drempels in zicht die moeten worden weggenomen:

  • de lange terugverdientijd;
  • de onzekerheid over subsidieverlening uit de SDE+;
  • de wijziging van de bestemming.

Tijdens het uitwerken van de cases is een voorlopige oplossing gevonden voor de wijziging van de bestemming. De bestemming van agrarische bebouwing wordt voor het benodigde oppervlak tijdelijk (voor tien jaar) gewijzigd in energieproductie. Daarmee kan de SDE+-subsidieaanvraag in gang worden gezet zonder het risico dat bij niet-toekenning van de subsidie de agrarische bestemming verloren is gegaan.

Gezamenlijke aanpak
We pleiten ervoor om de andere drempels gezamenlijk door de Achterhoekse gemeenten aan te pakken.

We denken dat het kansrijk is om in de SDE+-regeling aan te passen voor minder rendabele projecten. De SDE+-regeling wordt geregeld geëvalueerd en gezien de grote (landelijke) potentie van Zon Op Erf is een apart segment goed te verdedigen. We gaan met de diverse departementen in gesprek om de mogelijkheden aan de orde te stellen.

Ook stellen we voor een stimuleringsregeling in te richten voor vergoeding van sloopkosten. Zo wordt de terugverdientijd aanzienlijk korter.

Kansen grijpen
Ondertussen gaan de eerste vijf projecten verder. Voor die boeren zijn de voortzetting van de bedrijfsvoering en de verwijdering van het asbest kansen die ze nu kunnen grijpen.

Bron: AGEM