Achterhoek zet Regiocontract in op toekomstbestendige kernen

Het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek heeft op 23 januari gesproken over het voorstel aan de provincie Gelderland voor de tweede tranche van het Regiocontract. Gekozen is voor een samenhangend programma om de toekomstbestendigheid van een aantal kernen te vergroten. Het Algemeen Bestuur zal de provincie voorstellen om samen te investeren in de kernen van Aalten, Neede en Groenlo. In Montferland wordt het project ‘Kiemkracht’ uitgevoerd met de bedoeling dit later uit te rollen in andere Achterhoekse kernen. Met de huidige voorstellen is een totale investering van ruim vier miljoen euro gemoeid, waarvan aan de provincie een bijdrage van twee miljoen wordt gevraagd.

April 2012 zijn met de provincie afspraken gemaakt over de eerste tranche van het Regiocontract, wat in totaal een provinciale bijdrage van ruim elf miljoen euro inhield. De Achterhoek heeft toen projecten ingediend die, om in aanmerking te komen voor de provinciale steun, ‘structuurversterkend’ moesten zijn en moesten passen binnen de ambities van de Achterhoek Agenda 2020. Als aanvullende eis gold dat de aanvragende partij een deel van het project zelf financiert. De komende jaren ligt de nadruk van het Regiocontract 2012–2015 vooral op het stimuleren van de speerpunten op het gebied van Innovatieve & duurzame economie, Vitale leefomgeving, Slim & snel verbinden en Kansrijk platteland, kortom de Achterhoek Agenda 2020. 

Voor de tweede tranche is nu bewust gekozen de middelen in te zetten voor slechts één programma, namelijk toekomstbestendige kernen. Aalten, Neede en Groenlo kregen al middelen uit de eerste tranche. Indien de provincie het huidige verzoek honoreert, kunnen met het extra geld de projecten in die kernen grotendeels worden afgerond. Om de gehele Achterhoek in 2020 en daarna duurzaam vitaal, aantrekkelijk en gezond te houden is nog veel meer geld nodig, maar met het Regiocontract zet de Achterhoek nu al een stap in de goede richting.