Achterhoeks Talentenfonds: al 300 aanmeldingen voor scholingsvouchers

Het Achterhoeks Talentenfonds Op IJver is begin april gestart. Er zijn al 300 aanmeldingen binnen. Het fonds geeft werknemers, werkzoekenden en zzp’ers die geen toegang tot scholing hebben, de kans om her- of bij te scholen in sectoren waar werk is.
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Onder meer door digitalisering en robotisering veranderen functies van inhoud, andere verdwijnen en nieuwe ontstaan. De ‘baan voor het leven’ verdwijnt in rap tempo. Een goed opgeleide beroepsbevolking is van groot belang voor de ontwikkelingskracht van de economie en de werkzekerheid van de inwoners. Mede om die redenen hebben ondernemers, overheid en onderwijs in de Achterhoek, vertegenwoordigd aan de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt, het Achterhoeks Talentenfonds opgericht.
Vanaf maart 2021 kunnen 1.200 werkenden en werkzoekenden in aanmerking komen voor een scholingsvoucher om de kosten van een om- of bijscholing gericht op een kansrijk beroep te kunnen betalen.

“Run op Achterhoeks omscholingsprogramma”
Lees hier het artikel in de Gelderlander met daarin meer informatie over de aanmeldingen. Opvallend is dat meer vrouwen dan mannen zich hebben aangemeld en dat een grote groep zzp’ers zich aanmeldde. Circa de helft van de deelnemers is ouder dan 45 jaar. Dit lijkt in lijn met recent nieuws van de NOS.

Op IJver
Het fonds is actief onder de naam Op IJver (met de subtitel Achterhoeks Talentenfonds). Hierin werkt de hele arbeidsmarktregio samen: VNO-NCW, vakbonden, acht gemeenten, UWV en ook de onderwijsinstellingen. Op IJver is ondergebracht bij het Leerwerkloket.
Voor meer info: opijver.nl