Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek

De afgelopen maanden is er weer een woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners in de Achterhoek. Daaruit blijkt dat de Achterhoek op leefbaarheid nog altijd hoog scoort! Einddoel van het onderzoek is een gezonde en toekomstbestendige Achterhoekse woningmarkt.

In juni ontvingen 30.000 Achterhoekers een uitnodiging om mee te doen aan het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) en meer dan 11.500 inwoners deden mee. Op 11 september jl. werd tijdens een werkconferentie, met zo’n 250 deelnemers, het onderzoeksproces toegelicht en zijn enkele eerste uitkomsten besproken. Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in diverse workshops over thema’s als duurzaamheid, nieuwe woonvormen en betaalbaarheid.

Bekijk voor meer informatie over de werkconferentie:

Onderzoeksresultaten
Eind 2017 worden alle onderzoeksgegevens en onderliggende rapportcijfers opgeleverd. Het definitieve onderzoeksrapport is naar verwachting begin 2018 beschikbaar. De onderzoeksresultaten komen dan ook op de agenda van de zeven Achterhoekse gemeenteraden. Op basis daarvan kunnen voor de hele regio (en per gemeente) besluiten worden genomen over het wonen in de komende jaren. Bijvoorbeeld: Welke aanpassingen van de bestaande woningen zijn nodig in verband met de vergrijzing van de bevolking? Welke wensen hebben starters op de woningmarkt? En waar en hoe bouwen we nog nieuwe woningen?

Vervolg op onderzoek 2013
Dit onderzoek is een vervolg op het eerste grote Achterhoekse woononderzoek in 2013. Dit leidde tot de regionale woonagenda 2015-2025. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureaus Moventem en Companen in opdracht van de zeven Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterwijk, de provincie Gelderland en de vier woningcorporaties ProWonen, Sité Woondiensten, De Woonplaats en Wonion.