Akkoord Europa: steun voor Kunstmestvrije Achterhoek

Op 20 november is een informeel akkoord bereikt over Europese meststoffenwetgeving, van groot belang voor de Achterhoek, die pilotregio is voor het sluiten van de mestkringloop. Deze wetgeving stimuleert de productie van nieuwe bemestingsproducten gemaakt van biologisch afbreekbaar afval, dierlijke mest en andere reststromen. Waardevolle nutriënten worden zo gerecycled en gaan niet verloren. Daarmee zou onder andere 30% aan fosfaatkunstmest bespaard kunnen worden.
Lees ook: Circulaire Economie, de Achterhoek maakt er werk van

Bovendien mogen deze gerecyclede meststoffen, door het opstellen van Europese normen, nu vrij verhandeld worden op de Europese markt. Organische meststoffen die worden gemaakt in EU-landen, kunnen nu zonder problemen verkocht worden aan andere Europese landen. Zo wordt de kringloop binnen de EU beter gesloten. Daarnaast wordt het gebruik van zogenaamde biostimulanten in deze wetgeving gestimuleerd. Biostimulanten zijn micro-organismen, zoals bacteriën of nematoden die de groei van planten bevorderen. Het grootste struikelblok van de onderhandelingen was het instellen van een limietwaarde voor het giftige cadmium in fosfaatkunstmest. De limiet voor cadmium in kunstmest wordt gesteld op maximaal 60mg/kg.

Jan Huitema (VVD-Europarlementariër): “Door deze nieuwe wetgeving wordt de mestkringloop beter gesloten. Hierdoor gaan waardevolle nutriënten niet verloren, besparen we energie, is de CO2-uitstoot lager en zijn we minder afhankelijk van derde landen.  Boeren willen duurzamer werken en door deze wetgeving kunnen ze nu een concrete stap zetten in de richting van het sluiten van de kringlopen. Daarnaast verlagen we de kostprijs voor de boer. Een prachtige win-win dus! Als één van de onderhandelaars ben ik trots dat het ons gelukt is een akkoord te bereiken.”

Bezoek aan Groot Zevert
Europarlementariërs Jan Huitema (foto) en Annie Schreijer-Pierik brachten 29 oktober een bezoek aan mineralenverwerker Groot Zevert in Beltrum. Daar konden ze met eigen ogen zien hoe de Achterhoek, met steun van provincie Gelderland en ministerie LNV, het project Kunstmestvrije Achterhoek op poten heeft gezet. Uniek in Nederland, met een zeer grote economische potentie en perfect passend in de ambitie voor een groene, duurzame en circulaire economie in de Achterhoek en daarbuiten. De initiatiefnemers lieten zien dat zij nieuwe regelgeving omtrent de Groene Weide Meststof nodig hebben van de EU om het project ‘groot’ te kunnen maken. De beide Europarlementariërs waren zeer positief. Jan Huitema: Ik ben ontzettend trots op dit project. Het is een groot voorbeeld voor Europa. Niemand snapt, burger-boer-NGO waarom je waardevolle dierlijke mest afvoert en kunstmest aanvoert. We moeten de mestkringloop sluiten en dit is hét instrument om dat op een goede manier te doen.”