Kamerleden waarderen Achterhoek in Beweging

“Een bijzonder welkom aan de Achterhoek”, zo sprak Helma Lodders als voorzitter van de commissie VWS de sterke vertegenwoordiging vanuit de Achterhoek bij het wetgevingsdebat Sport en bewegen toe: Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging, wethouders Ilse Saris, Marijke van Haaren en Bart Porskamp en Dorien van der Meer van Regio Achterhoek. De Achterhoek werd tijdens het debat op maandag 21 november zo’n 21 keer genoemd. En belangrijker nog, er kwam een motie. Hanke Bruins-Slot (CDA), die eerder dit jaar op werkbezoek in de Achterhoek was, verzoekt de regering samen met de regionale voorbeeldregio’s waaronder de Achterhoek, te onderzoeken welke experimenteerruimte nodig is en geboden kan worden om ook van regionale Sportakkoorden een succes te maken. Zie de motie.

Bruins-Slot ziet dat met Achterhoek in Beweging zorg, onderwijs, bedrijfsleven, sportverenigingen en gemeenten de handen ineenslaan. Zo wordt de druk die in het verenigingsleven bestaat om mensen aan te trekken ondervangen. Heerema (VVD) onderschrijft dit en merkt op dat het Gelders Sportakkoord er eerder was dan het nationale akkoord. Hij ziet graag dat regionale aspecten, zoals bevolkingskrimp, ook betrokken worden bij de uitwerking. ‘Krimp zou een heel goede kans zijn in die regio om sport wat meer naar voren te halen en ook om ervoor te zorgen dat andere ministeries bij het Sportakkoord betrokken kunnen worden. Ik denk dat het daar zeker een rol kan spelen, met name om dit Sportakkoord te verbreden.’

Prachtig én praktisch
Bruins-Slot merkt op dat Achterhoek in Beweging als voorloper tegen uitdagingen aanloopt. Op  vragen van het CDA-Kamerlid zegt Bruins: ‘Ik vind het een prachtig voorbeeld van regionale samenwerking. De regio heeft het een paar maanden geleden bij ons gepresenteerd. Ik vind dat ze het heel praktisch opzetten in de Achterhoek. Als het kan dienen als een voorbeeld, zonder het tot een blauwdruk te maken, dan lijkt mij dat heel goed. Wij spreken er met warme woorden over en ik weet zeker dat de regio bereid is om het uit te dragen naar andere provincies. Daarnaast is gevraagd om ondersteuning bij het verzamelen en analyseren van data. We hebben een groot instituut, het RIVM, dat dit heel goed zou kunnen doen. Dat moet een beetje praktisch. Dit is geen gratis cheque. Laten we kijken wat we bijvoorbeeld via Sport Data Valley kunnen doen. Dat was al een initiatief om op een zeker metaniveau sportdata in Nederland bij elkaar te halen. Als dat behulpzaam kan zijn en als het RIVM behulpzaam kan zijn, dan graag. Er is gevraagd om experimenteerruimte. Met het Nationaal Sportakkoord heb ik niet beoogd om iets te maken waarin je ‘Nederland’ kunt vervangen door ‘Achterhoek’ waarmee je vervolgens het Achterhoeks Sportakkoord zou hebben. Zo is het beslist niet. Ik vind juist dat er lokale en regionale initiatieven in thuishoren. Aan het begin van mijn betoog heb ik gezegd dat er niet oneindig, maar wel een stukje budget voor is. Er is experimenteerruimte, alles naar de maat en schaal. Dat moet gewoon mogelijk zijn.”

Brede steun
Lisa Westerveld (GL) die geboren en getogen is in de regio, draagt het initiatief een warm hart toe. Ze refereert in haar betoog ook nog aan de Special Olympics. Corrie van Brenk (50PLUS) ziet met het initiatief kansen voor verbindingen met onder andere seniorensport. De minister beaamt dit en noemt het voorbeeld van voetbal voor ouderen boven de 65 in de Achterhoek. De motie van Bruins-Slot die mede door D66, GL en 50PLUS is ingediend, wordt 27 november in stemming gebracht. De komende tijd worden Kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek.
Dit debat toont aan dat juist doordat de Achterhoek zo praktisch bezig is en resultaten laat zien, ook Kamerleden ervaren wat regionale samenwerking kan opleveren.