Arbeidsmarkt Gelderse regio’s: veel kansen voor werkzoekenden

In de Gelderse regio’s zette de daling van de WW-uitkeringen in oktober verder door. Het lage aantal werklozen en hoge aantal vacatures zorgen bij veel werkgevers voor personeelstekorten. Omgekeerd zijn steeds meer beroepen kansrijk voor werkzoekenden. Dit blijkt ook uit Regio in Beeld, een jaarlijkse publicatie over de regionale arbeidsmarkt. Deze bracht UWV deze maand uit, samen met 27 oplossingen voor werkgevers met personeelstekorten en regionale overzichten van kansrijke beroepen.

WW-uitkeringen in de Achterhoek een derde lager dan vorig jaar
Eind oktober 2021 verstrekte UWV 2.498 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 5,2% (-136 uitkeringen). Dat is sterker dan de landelijke daling over afgelopen maand van 4,2%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling in de Achterhoek is 33,1%, oftewel 1.234 uitkeringen. Ook deze regionale afname is sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar van 28,4%.

Regio in Beeld schetst ontwikkelingen op regionale arbeidsmarkt
In de eerste week van november verscheen Regio in Beeld, een jaarlijkse publicatie van UWV die de ontwikkelingen op de 35 regionale arbeidsmarkten schetst. Regio in Beeld geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast geeft het informatie over beschikbare banen, vacatures en beschikbare arbeidskrachten. Rond de publicatie van Regio in Beeld organiseerde UWV samen met partners diverse bijeenkomsten. Zo ging in de Achterhoek de rayonmanager UWV in gesprek met de wethouders van werk & inkomen en vertegenwoordigers van werkgevers en het onderwijs.

Voor werkzoekenden ruim 100 kansrijke beroepen
Uit Regio in Beeld blijkt dat de personeelstekorten van vóór corona terug zijn en zelfs groter zijn dan voor de pandemie. De regionale lijsten met kansrijke beroepen geven inzicht in welke beroepen kansrijk zijn voor werkzoekenden. In de overzichten van de Gelderse regio’s staan meer dan 100 kansrijke beroepen, waarvan de helft in de techniek.

Personeelstekort aanpakken
UWV ondersteunt werkgevers in het oplossen van personeelstekorten. De publicatie Personeelstekorten aanpakken, Oplossingen voor werkgevers beschrijft 27 oplossingen die werkgevers kunnen inzetten om personeelstekorten tegen te gaan. In het rapport staan oplossingen beschreven met daarbij verwijzingen naar voorbeelden en extra (praktische) informatie.

Bekijk meer informatie over de arbeidsmarkt 
Bekijk de Nieuwsflits