| |

Artikel 3e Meet Up woningnood Achterhoek in Oost Gelderland Business

Voor wie het artikel “Het nieuwe wonen – Van solo naar samen” nog niet had gelezen in De Achterhoekse Courant, het is nu ook beschikbaar via de digitale editie van oost Gelderland Business. Het artikel geeft inzicht in de trend naar meer ‘samen’ en meer ‘met de natuur/duurzaam’ wonen.

“Het nieuwe wonen – Van solo naar samen”
Iedereen wil graag fijn wonen – toch lukt dat voor veel mensen niet in deze tijd. Er zijn te weinig
koopwoningen en voor de gemiddelde starter is een koopwoning onbetaalbaar. Bovendien zijn er
steeds méér woningen nodig omdat er steeds minder mensen in één huis (willen) wonen – het
aantal eenpersoons huishoudens groeide van 38.000 in 2000 naar 58.000 in 2020. Veel senioren
blijven bij gebrek aan een alternatief in hun (te grote) huis wonen. Ook voor corporatiewoningen
zijn lange wachtlijsten. Als reactie op de woningnood zien we allerlei nieuwe woonvormen
ontstaan: flexwoning, collectief wonen, woning splitsen, erfdelen. Opvallende rode draad daarin is
meer ‘samen met anderen’ wonen.
> Lees verder