| | |

CBS: Inkomensniveau zegt lang niet alles over brede welvaart in regio

Het CBS publiceerde het volgende bericht: “Het inkomensniveau in een regio zegt lang niet alles over de brede welvaart van die regio. Brede welvaart gaat over de kwaliteit van veel meer aspecten van het leven van mensen dan alleen het inkomen. Dit wordt duidelijk wanneer bijvoorbeeld de brede welvaart in Fryslân wordt vergeleken met die van Groot-Rijnmond. In Fryslân wordt de relatief lage economische positie gecompenseerd door een hoge score op andere aspecten van het leven. De regio Groot-Rijnmond laat juist een omgekeerd beeld zien: dit gebied is relatief rijk, maar scoort bij veel thema’s van brede welvaart relatief laag ten opzichte van andere regio’s. Dit blijkt uit de CBS-publicatie Regionale brede welvaart 2022.”

Relatief laag bbp ook in Achterhoek
Vervolg van het bericht: “Doorgaans wordt het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking gebruikt als een maatstaf hoe ‘welvarend’ een regio is. Deze is relatief hoog in de grootstedelijke regio’s: Groot-Amsterdam, Delft en Westland, Groot-Rijnmond, Utrecht en Zuidoost-Noord-Brabant. Het bbp per hoofd van de bevolking is relatief laag in grote delen van het noorden van Nederland, zoals in Fryslân, en ook in de Achterhoek, Zuidwest-Overijssel, en Overig Zeeland.”
Lees het hele artikel van het CBS

Brede Welvaart: Achterhoek scoort hoog op geluk

Bij het laatste onderzoek naar Brede Welvaart (zomer 2022) gaf de Achterhoek een 7.9 op de vraag hoe gelukkig hij/zij is. Dit is een hoge score. De mate van brede welvaart zoals Achterhoekers die ervaren, is in beeld gebracht in de Achterhoek Monitor. De uitkomsten bevestigen het beeld dat het over het algemeen goed gaat met onze inwoners en we ons met trots een geluksregio mogen noemen. Onze inwoners vinden gezondheid, welzijn en wonen de belangrijkste thema’s.
Binnen de thema’s die mensen belangrijk vinden voor het geluk, scoort een aantal aspecten nog laag, namelijk: goed kunnen rondkomen, de werk-privé balans en de algemene gezondheid. Dit zijn concrete aanknopingspunten voor verdere actie. Zeker ook omdat de ambitie is de gezondste regio te worden, waarbij preventie een van de speerpunten is. Opvallend is dat in de
Achterhoek de brede welvaart het afgelopen jaar op peil is gebleven, terwijl de brede welvaart elders in het land is gedaald. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn!