Asscher benieuwd naar sectorplan Achterhoek

Op woensdag 20 mei spraken ruim zestig Achterhoekers in Den Haag met zo’n twintig Tweede Kamerleden en Lodewijk Asscher, minister Sociale Zaken & Werkgelegenheid, onder het genot van streekproducten en -wijnen. Dit Achterhoeks Lentediner is sinds 2011 een jaarlijks ontmoetingsmoment tussen Achterhoekers, Kamerleden en bewindslieden.

Asscher sprak zijn waardering uit voor het feit dat de Achterhoek als regio een sectorplan wil indienen, dat tevens sectoroverstijgend is. Het plan is bedoeld om zowel de zittende als de toekomstige beroepsbevolking te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat hun kennis en kunde afgestemd blijven op de eisen van de arbeidsmarkt. De minister gaf aan heel benieuwd te zijn naar het Achterhoekse plan. “Ik ga in mijn slaapzak voor de brievenbus liggen.” Henk Korten (UWV), Rigo van Raaij (Graafschap College Doetinchem),
Jan-Paul Kiefmann (directeur Kiwitz BV en voorzitter VNO-NCW Achterhoek) overhandigden het plan 28 mei aan de minister in Den Haag.

Een ander belangrijk onderwerp, erkenning van Nederlandse diploma’s in Duitsland, lijkt ook een stap dichterbij te komen. Dit is met name belangrijk voor Nederlanders met een mbo-diploma die bijvoorbeeld in de zorg werken en in Nederland geen baan kunnen vinden terwijl over de grens de vraag groot is. De Benelux en Nordrhein-Westfalen zijn bezig met een voorstel. Voor de zomer laat Asscher aan de Achterhoek weten wat hiervan de vorderingen zijn. Ook gaf hij aan dat het Rijk wil mee-investeren in dubbelspoor. “Ik kan me niet voorstellen dat hiervoor geen vijftien miljoen beschikbaar is”, aldus de minister.

De Achterhoekse delegatie sprak daarnaast in kleiner comité met Kamerleden over de onderwerpen Smart Industry, het vormen van een economische grensregio met Duitsland, Duitse taal in het onderwijs, een transformatiefonds voor de sloopopgave, aanjagen van de circulaire economie, de aanleg van glasvezel in het buitengebied en bereikbaarheid. Er werden aan meerdere tafels concrete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld om samen op te trekken voor een bepaald onderwerp, over een bezoek aan de Achterhoek of in te dienen Kamermoties.

Regiovoorzitter Niels Joosten gaf nadrukkelijk aan dat de Achterhoek niet komt om te zeuren, maar om te brengen. Daarvoor is enige ondersteuning van het Rijk en meer vrijheid in regelgeving nodig. “Wij zijn bereid en in staat om te experimenteren. Geef ons die kans”, aldus Joosten.

In de video Asscher aan het woord: “Achterhoek is dan wel een krimpregio, maar zijn unieke ligging als grensregio naast Duitsland en de innovatiekracht van de maakindustrie verdienen de steun van dit kabinet.”

Bekijk ook de video vertoond tijdens het lentediner:

Foto boven v.l.n.r.: Wouke van Scherrenburg (debatleider), Lodewijk Asscher, Dirk Jan van den Hout (directeur Lovink Industries) en Niels Joosten (voorzitter Regio Achterhoek).
Fotograaf: Carlo Stevering.