Atlas voor de Achterhoek in aanbouw

In het kader van de Agenda 2020 is er hard gewerkt aan de Atlas van de Achterhoek. De werkplaats Vitale Leefomgeving heeft een eerste tussenproduct opgeleverd, dat een selectie laat zien van de beschikbare kaarten en data en een doorkijk geeft naar het vervolgproces. De komende tijd wordt de Atlas verder aangevuld met onderwerpen uit de andere werkplaatsen. Eind juli zal een nieuwe (digitale) versie gereed zijn.