Bijeenkomst Energietransitie in de Achterhoek op 2/9

Energietransitie… iedereen heeft het erover. Burgers, bedrijven, overheden en organisaties zijn ermee bezig. Er zijn ideeën, initiatieven, acties en … vragen! Iedereen die vanuit zijn professie of als actieve inwoner wil meedenken en –doen is van harte welkom op de eerste bijeenkomst van de Tafel van Groenlo ‘nieuwe stijl’ op woensdag 2 september 2015 van 17.00 tot 18.30 uur (locatie volgt).
U wordt o.a. kort bijgepraat over de laatste ontwikkelingen bij AGEM, en ADV en nieuws op het gebied van energie uit zon, wind en biomassa. Er is ruimte voor drie pitches. Dat kan de uwe zijn … zie hieronder. Aansluitend is er gelegenheid om te netwerken.

Duurzame, klimaatneutrale Achterhoek in 2030
De Tafel van Groenlo maakt zich sinds 2009 hard voor een duurzame, klimaatneutrale Achterhoek in 2030. Dit praktisch ingestoken overleg van ondernemers, kennisinstellingen en overheid stond aan de wieg van Achterhoek2020 en daarmee van de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) en Achterhoek Duurzaam verbouwen (ADV). Beiden timmeren nu enkele jaren hard aan de weg om lokale, ‘groene’ energie op te wekken én om het grootschalig verduurzamen van woningen en andere gebouwen door te voeren.

Podium voor energietransitie
Nu AGEM en ADV in hun kracht zijn gezet, wordt de rol van de Tafel van Groenlo een andere: ze zal zich gaan richten op het netwerken, verbinden, faciliteren en aanjagen van de energietransitie in de Achterhoek. Dit doet zij door (burger)initiatieven een podium te geven tijdens haar tweemaandelijkse bijeenkomsten met vertegenwoordigers van ondernemers, overheid en kennisinstellingen. De bijeenkomsten zijn open voor iedereen die wat te brengen en te halen heeft. Er is gelegenheid om ideeën te pitchen.

Houd een pitch!
Hebt u een initiatief op het gebied van energietransitie, hebt u voor de volgende stap hiervan behoefte aan verbinding en wilt u wat halen én brengen? Dan dagen we u uit een pitch te houden! Meldt u zich daarvoor aan door een mail te sturen aan Martine Angenent.

Aanmelden
Vanwege de beperkte ruimte vragen we u zich voor de bijeenkomst aan te melden bij Martine Angenent onder vermelding van naam en organisatie.