Bijna alle Achterhoekse jongeren mét diploma van school

In de Achterhoek zijn vorig jaar ruim 100 minder jongeren dan het jaar ervoor zonder diploma van school gegaan. De Achterhoek staat met 312 schoolverlaters op de tweede plek van best presterende regio’s, van een totaal van 40 regio’s. Dat is goed nieuws want met een diploma op zak hebben jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt. Een intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de gemeenten heeft hier aan bijgedragen. Jongeren die (dreigen) uit te vallen worden door consulenten van het regionale team LerenWerkt begeleid zodat zij weer terug naar school gaan en hun diploma kunnen behalen.

Daling doorgezet
Dit blijkt uit de vsv-cijfers van schooljaar 2019-2020 van de Dienst Uitvoering Onderwijs die deze week gepubliceerd zijn. De afgelopen jaren heeft de regio Achterhoek landelijk gezien altijd goed weten te scoren en het aantal voortijdig schoolverlaters succesvol terug weten te dringen. In het schooljaar 2018-2019 scoorde de Achterhoek landelijk gezien de vijfde plek met 411 jongeren die voortijdig de school verlieten.

Inzet op voorkomen van uitval
De onderwijsinstellingen en gemeenten zetten zich hier gezamenlijk voor in. Aan uitval gaat vaak schoolverzuim vooraf. Door vroegtijdige signalering en preventieve gesprekken met jongeren te voeren wordt uitval voorkomen. Soms heeft een jongere extra ondersteuning nodig om schoolgang of stage mogelijk te maken. Samen met de ketenpartners rondom de jongeren wordt gezocht naar de best passende oplossing voor de jongere, waarbij het halen van een startkwalificatie altijd het streven is.

Succesfactor: nauwe samenwerking onderwijs, gemeente en bedrijfsleven
Wethouder Maureen Sluiter namens de Achterhoekse gemeenten: “Met een uitvalpercentage van 1,19% presteren wij boven het landelijke gemiddelde van 1,72% voortijdig schoolverlaters. Daar zijn we enorm trots op! Een belangrijke succesfactor in onze regio is de nauwe samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Dit maakt dat er in de regio een stevig aanbod is van leerwerkplekken bij bedrijven.”

Actieplan Achterhoekse Jongeren
Deze nauwe samenwerking komt ook tot uiting in het Actieplan Achterhoekse Jongeren waarin o.a. gemeenten, onderwijs, UWV, sociale diensten en het werkgeverservicepunt zich als doel hebben gesteld dat álle Achterhoekse jongeren naar school gaan, aan het werk zijn of een andere zinvolle daginvulling hebben. De aanpak voortijdig schoolverlaten draagt hier aan bij.

Bron: gemeente Doetinchem