Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 ter inzage

Van 31 maart tot 11 mei 2021 ligt het ontwerp Natuurbeheerplan 2022 ter inzage. Het plan geeft aan waar in Gelderland subsidies mogelijk zijn voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Op 23 maart 2021 zijn namens Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan 2022 (PDF 3,2 MB)Open this document with ReadSpeaker docReader en de kaarten vastgesteld.

Reageren op ontwerp Natuurbeheerplan 2022
In de periode van terinzagelegging kunt u de stukken inzien en reageren op het ontwerp Natuurbeheerplan 2022:

  • digitaal door het invullen van het reactieformulierDeze link opent een andere website
  • schriftelijk door een reactie te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld op de envelop en de brief “Ontwerp NBP 2022, zaaknummer 2021-003649”.
  • per e-mail naar post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2021-003649 Ontwerp NBP 2022.

U kunt het ontwerp natuurbeheerplan ook digitaal inzien tijdens kantooruren in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Gelet op de maatregelen in verband met Covid-19 verzoeken wij u om van tevoren te bellen naar 026 359 9895.

Gelders natuurnetwerk
Met beheer van bestaande natuur en de aanleg van nieuwe natuur zorg­­t Provincie Gelderland samen met terrein beherende organisaties en particuliere natuurbeheerders voor het versterken van de Gelderse natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk. Op de bijbehorende kaart staat precies waar we wat voor soort natuur willen en waar wij financieel willen bijdragen door het verstrekken van subsidies.
U kunt over het Natuurbeheerplan en subsidies voor natuur meer lezen op gelderland.nl/natuurbeheerplan.

Bron: provincie Gelderland