Bio Linked-In stelt hele biogasketen Achterhoek centraal

Groot Zevert uit Beltrum is de sleutelpartij in het Achterhoekse project Bio Linked-In, dat erop gericht is een belangrijke stap te zetten op weg naar  rendabele productie en toepassing van biogas in de Achterhoek.

De afgelopen jaren is binnen het Interreg IV A project ‘Groen Gas’ in 17 deelprojecten, met meer dan 60 verschillende partners, grensoverschrijdend samengewerkt door Duitse en Nederlandse projectpartners. Zij werkten aan het optimaliseren van de waardeketen van Groen Gas en het versnellen van de introductie van Groen Gas als alternatieve energiebron.

Achterhoeks biogas

Binnen ‘Bio Linked-In’ staat de hele keten van biogas centraal. Door productie, transport en toepassing van biogas als één geheel te benaderen, kunnen belangrijke stappen worden gezet in de verbetering van de rentabiliteit van biogas om daarmee het pad naar commerciële toepassing verder te effenen. Daartoe wil het project:
1. In de productiefase de gasopbrengst vergroten, waardoor het financieel aantrekkelijker wordt om zonder financiële toeslagen biogas te produceren.
2. Door middel van het realiseren van een biogasleiding in de regio productie en toepassing van biogas met elkaar verbinden waardoor biogas efficiënter en effectiever kan worden ingezet.
3. Nieuwe toepassingen van biogas, waaronder transport, realiseren.

In onderstaande video ziet u een deel van de bereikte resultaten in dit grensoverschrijdende Achterhoekse project.

Uitgebreide informatie over Groen Gas en de andere projecten en partners vindt u op http://groengasproject.eulogo Groen Gas