Gezocht: voorbeeldige gebieden met passie

Provincie Gelderland nodigt gemeenten, waterschappen, regio’s, maatschappelijke organisaties en professionals uit om deel te nemen aan de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2016. Uitreiking van de prijs is begin 2016, aan het project dat een opvallende, inspirerende bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de Gelderse leefomgeving.

De Gelderse prijs beleeft alweer haar zesde editie en is bedoeld om eenmaal in de twee jaar goede ruimtelijke projecten in het zonnetje te zetten. Inspirerende voorbeelden dragen immers bij aan de dialoog over de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving.

Gebieden met passie

Nadrukkelijk gaat het in deze editie om gebieden en niet om ‘enkelvoudige’ projecten. Dat maakt de Gelderse prijs deze keer net even wat anders dan de voorgaande edities. Te meer omdat de organisatie en de dynamiek van de prijs ook gebruikt gaan worden in het traject van de Gebiedenatlas Gelderland. Voor deze editie is gekozen voor een thema dat goed aansluit bij de gebiedenatlas: gebieden met passie.

Q-lijst 2015

Tot en met 19 juni 2015 kunt u passievolle gebieden aanreiken. Als alle gemeenten en anderen meedoen, ontstaat er een lijst om ‘u’ tegen te zeggen: een lijst van goede voorbeelden. Het gaat om gerealiseerde ruimtelijke inrichting van plekken of gebieden. Een bijzondere of opvallende inrichting die direct zichtbaar en te beleven is in het veld. De Gelderse prijs werkt met een longlist van gebieden – de zogenaamde Q-lijst 2015 – en met een daaruit door een expertteam samen te stellen shortlist.

Prijs

Via de longlist en een shortlist zal een jury de winnaar voordragen. De externe jury en het publiek bepalen respectievelijk de juryprijs en de publieksprijs. Elk € 10.000,- waard, te ontvangen door de ambassadeurs van het winnende gebied en te besteden ten gunste van het betreffende gebied. In maart 2016 volgt de ontknoping en worden de winnaars tijdens een manifestatie bekend gemaakt.

Aanmelden gebieden

Aanmeldingen voor de longlist kunt u indienen tot en met 19 juni 2015 door het aanmeldformulier in te vullen. Gevraagd wordt o.a.:

  • Naam van het gebied en ligging/situatie
  • Beknopte gebiedsbeschrijving
  • Duiden van de kwaliteiten
  • Bijzonderheden (waaronder processen)
  • Ontwikkelingen en opgaven
  • Belangrijkste actoren
  • Ontwikkelingsperiode

Per gebied vult u een digitaal formulier in. De mogelijkheid bestaat om fotomateriaal, kaarten en documenten toe te voegen.

Meer informatie

In een speciale brochure vindt u meer informatie over doel, thema, procedure en criteria. Wilt u op een andere wijze gebieden aanmelden voor de GPRK, dan in contact treden met één van de contactpersonen (ook voor meer informatie):

Elbert van der Linden, adviseur ruimtelijke kwaliteit, (026) 359 93 38; e.vander.linden@gelderland.nl

Jolanda Timmerman, projectassistent ruimte, (026) 359 81 70; j.timmerman@gelderland.nl

Ook mogelijk via email: gebiedenmetpassie@gelderland.nl