Burgerinitiatieven als circulaire versnellers – online bijeenkomst 9 februari

Op woensdag 9 februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, organiseert de werkgroep Burgerinitiatieven van de Community Sociaal Circulair een bijeenkomst voor burgerinitiatieven, overheid, besluitvormers en andere geïnteresseerden. Vanuit de overtuiging dat burgerinitiatieven een groot transformatief potentieel hebben, gaan wij samen zowel successen als belemmeringen bespreken met als doel beter inzicht te krijgen in deze processen, in de waarde van co-creatie en in de eigen rol van een burgerinitiatief of overheid. In de bijlage vind je de volledige uitnodiging. Aanmelden gaat via de website van de Week van de Circulaire Economie.
Bekijk de Uitnodiging ‘Burgerinitiatieven als circulaire versnellers’ – 9 februari 2022

Meer informatie bij Sannerijn Jansen, programmamanager Het Groene Brein
06-38309703