CEO for a day – doe mee!

‘CEO for a day’ is een nieuw project van Achterhoek2020 Jong waarbij 20 à 30 jongeren tussen de 16 en 26 jaar één dag(deel) gekoppeld worden aan een Achterhoeks bedrijf. De jongeren die (kunnen) deelnemen aan het project zijn studenten van verschillende opleidingen met het daarbij behorende opleidingsniveau, variërend van havo/vwo, mbo, hbo tot universiteit. Deze studenten lopen op zo hoog mogelijk niveau mee in een organisatie, bij voorkeur met de directeur of manager.

Jongeren kunnen middels ‘CEO for a day’ ervaring en kennis opdoen bij Achterhoekse bedrijven en met eigen ogen zien welke prachtige carrièremogelijkheden deze regio te bieden heeft. Voor de bedrijven is het een uitgelezen kans om de banden te versterken met young professionals, voornamelijk hoger opgeleiden.

Door de jongeren spreekwoordelijk de pen door te laten geven moeten ze zelf actie ondernemen en hun kansen aangrijpen. Daarmee worden ze aangesproken op de samenwerking met het bedrijfsleven om zo hun eigen netwerk op te bouwen en te onderhouden, maar ook hun carrière uit te stippelen.

Het project ‘CEO for a day’ is begin april gestart en loopt tot eind 2015. Neem voor deelname aan het project of meer informatie, als bedrijf of als jongere, contact op met projectleider Jeroen Salemink via jeroen@desa-concepts.nl of 06 207 973 83.

Achterhoek2020 Jong is het geheel van jongereninitiatieven in de Achterhoek met hetzelfde doel: de Achterhoek aantrekkelijker maken en houden voor jongeren. Om dit te bereiken zetten de initiatieven zich in voor meer carrièremogelijkheden, betaalbare huisvesting en het faciliteren van ontmoetingen voor jongeren in de Achterhoek.Banner 'CEO for a day' - oproep jongeren