56 Achterhoekse jongeren in Europees Parlement tijdens tweedaags werkbezoek Brussel

Jonge Achterhoekers twee dagen in Brussel

Brussel, machtscentrum van Europa. Wat gebeurt daar precies, hoe gaat het er aan toe in het Europees Parlement en welke organisaties zijn daar namens Nederland actief? Om dat met eigen ogen te ontdekken reisden 56 Achterhoekse jongeren (18-35 jaar) naar de Europese hoofdstad voor een tweedaags werkbezoek.

Centrale vraag: wat betekent Europa voor de Achterhoek en wat kunnen jonge Achterhoekers betekenen voor Europa? Het gemêleerde gezelschap bestond uit jongeren met een hart voor de Achterhoek. Jonge ambtenaren, young professionals bij Achterhoekse bedrijven, studenten, docenten en zelfstandig ondernemers. Netwerk Jonge Ambtenaren Achterhoek organiseerde de reis ter viering van zijn eerste lustrum, samen met Achterhoek 2020 Jong; een bundeling van jongereninitiatieven in de regio die samenwerken om de Achterhoek aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren.

Voor de meeste deelnemers was het een eerste, leerzame kennismaking met de organisaties, procedures en mores van de Europese Unie. Op het programma uiteraard een bezoek aan het Europees Parlement waar, naast een rondleiding, een gesprek plaatsvond met vier Nederlandse Europarlementariërs. Volgens Matthijs van Miltenburg (D66) spelen regio’s een belangrijke rol. “Zij vormen de verbindende schakel tussen gemeenten en de nationale overheid.” Bas Eickhout (GroenLinks) vulde aan: “Waarbij grensregio’s als de Achterhoek vaak dynamischer zijn dan niet-grensregio’s, ze moeten wel.” Collega-parlementariër Annie Schreijer (CDA), Twentse pur sang, plaatste nog wel een kritische noot: “Achterhoek en Twente moeten als buurgrensregio’s één krachtige regio vormen, om een vuist te maken richting Duitsland. Aan de andere kant van de landsgrens liggen veel kansen, vooral op het gebied van werkgelegenheid.” Een voorwaarde daarvoor is erkenning van diploma’s in het buurland, wat nu meestal een probleem is. Van Miltenburg: “Klopt, dat moet er snel komen en daar werken wij hard aan hier in het Europarlement.”
De Europarlementariërs waren eensgezind over het belang je als regio rechtstreeks te laten horen in Brussel. Schreijer: “Mail je voorstellen direct naar ons en we gaan ermee aan de slag!” Volgens Eickhout werkt direct contact inderdaad het best. “Maar, kijk niet naar Brussel als subsidiemachine.”

Het Huis van de Nederlandse Provincies zetelt in Brussel, om daar als platform de gezamenlijke belangen van de provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) te behartigen. De jongeren bezochten ook dat voor Nederland belangrijke instituut. Ter afsluiting een rondgang bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV). Het PV-team bestaat uit ambtenaren van vrijwel alle ministeries en andere Nederlandse overheidsonderdelen, die de landsbelangen in de EU behartigen. Na een algemene presentatie volgde een gesprek tussen de Achterhoekdelegatie en een aantal jonge medewerkers in dienst van de PV, om kennis en werkervaringen uit te wisselen.

Deze tweedaagse bood de Achterhoekse jongeren ook de kans om op een informele manier hun netwerk uit te breiden en kennis te delen en dat is meer dan gelukt. Gezamenlijk hebben wij onze regio in Brussel vertegenwoordigd en laten zien dat er door bevlogen en betrokken jongeren wordt gewerkt in en aan een prachtige, innovatieve regio als de Achterhoek.

Foto : 56 Achterhoekse jongeren in Europees Parlement. © Nick Menke

Zie ook: