Circulaire economie en ‘water’ laatste reizen ToekomstToer

Tijdens de laatste reis van de Achterhoekse ToekomstToer op 26 februari, met als thema circulaire economie, zijn Achterhoekse bedrijven bezocht die door innovaties circulair ondernemen in praktijk brengen. Een week later op 5 maart het vervolg met een verdiepende werksessie over water.

De reis van de 26e begon bij Kaak in Terborg, leverancier van productielijnen voor bakkerijen. Zij gaven uitleg over gewichtsbesparing in fabricaten, door o.a. gebruik van een 3D-metaalprinter. Deze print letterlijk unieke, metalen onderdelen, waarmee tevens bespaard wordt op de hoeveelheid grondstof die nodig is. Bovendien stelt het bedrijf de metaalprinter beschikbaar voor andere regionale bedrijven om hun onderdelen in te maken, wat innovatie stimuleert en kosten bespaart. Volgende innovatieve stap is achtergebleven restmateriaal uit de metaalprinter te hergebruiken.

De bus zette aansluitend koers naar Wonion in Ulft. Deze woningcorporatie werkt samen met het vastgoedonderhoudsbedrijf De Variabele uit Doetinchem in ‘Resultaatgericht Samenwerken’. Een andere manier van aanbesteden, met als uitgangspunt het resultaat dat de opdrachtgever voor ogen heeft en niet een vast aangeleverd bestek. Als het leidt tot langdurige samenwerking, biedt het de opdrachtnemer gelegenheid te investeren in nieuwe producten of productieprocessen, wat innovaties bevordert.

>>  Bekijk de video-impressie van beide reizen (tekst gaat verder onder de video)

Nijhuis Industries uit Doetinchem verzorgde een inspirerende presentatie over hun unieke, wereldwijde waterzuiveringsprojecten. Met slimme methodes stoffen uit het afvalwater filteren die elders weer als grondstof worden hergebruikt. Ook Nijhuis werkt samen met zijn klanten en laat zich graag uitdagen om te innoveren. Door de uitdaging van de klant centraal te stellen bieden zij passende ‘solutions’ aan, in plaats van simpelweg producten te verkopen.

De laatste stop van deze reis was bij de Kramp Groep in Varsseveld. Kramp zet zwaar in op duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het ‘rode krat’ als transportmiddel van goederen. De kratten zijn herbruikbaar (geen afval) en stapelbaar, waardoor vrachtwagens efficiënt geladen kunnen worden. Zo vervoeren trailers minder lucht, wat enorm scheelt in brandstofverbruik, bandenslijtage en milieuverontreiniging tijdens het goederentransport van Kramp naar het merendeel van hun Europese klanten. Kramp gaf het belang om al het personeel te doordringen van het doel van de focus op duurzaamheid. Duurzaam ondernemen gaat niet vanzelf, maar vraagt structureel aandacht.

Conclusie: vier Achterhoekse bedrijven met heel verschillende processen, die desondanks gemeen hebben dat ze aantonen dat circulair ondernemen in praktijk mogelijk is, als je maar innoveert op je vakgebied. Vanuit het besef dat circulair ondernemen noodzakelijk is voor ieders toekomst én de continuïteit van het bedrijf. Vooral door samenwerking tussen bedrijven komen innovaties tot stand. Slimme Achterhoekse maakbedrijven zoeken die samenwerking en gunnen elkaar wat, op basis van vertrouwen.

Werksessie over water
5 maart werd er een verdiepingsslag gemaakt als vervolg op de reis circulaire economie van 26 februari. Dit keer geen reis per bus, maar een werksessie over water in de breedste zin van het woord. Gastheer Waterschap Rijn & IJssel in Doetinchem vertelde ter introductie over projecten waarin zij samenwerken met verschillende bedrijven. Vooral op het gebied van zuiveringsmethodieken waarbij stoffen uit het afvalwater worden gefilterd voor hergebruik. Het waterschap zoekt actief naar die samenwerking om nieuwe, innovatieve projecten te realiseren en deed ter plekke een oproep die door aanwezige bedrijven werd opgepakt.

Vervolgens werden drie concrete ‘watercasussen’ toegelicht (zie hieronder). De deelnemers gingen in groepen aan het werk met deze casussen, door erover te discussiëren en te brainstormen over bijvoorbeeld mogelijke oplossingen. Al met al een nuttige en leerzame avond met eyeopeners en ideeën voor zowel deelnemers als organiserende partijen.

  • Gemeente Bronckhorst wil haar bedrijventerreinen klimaatbestendig maken en de waterhuishouding opwaarderen. Succesfactor hierin zou kunnen zijn het hemelwater vast te houden door vergroening van de terreinen en het aanleggen van retentievijvers.
  • Gemeente Oude IJsselstreek bracht de casus in over hemelwaterafvoer in een woonwijk met het oog op de klimaatverandering. Hierdoor valt er vaker en meer neerslag, soms in korte tijd, wat leidt tot wateroverlast. De technische oplossingen blijken al voorhanden te zijn, maar het is vooral belangrijk de bewoners/huiseigenaren vanaf het begin te betrekken bij toepassing daarvan en hen de urgentie duidelijk te maken. Daar ligt de sleutel tot succes om verregaande innovatie mogelijk te maken.
  • Tot slot de bouw van een nieuwe school door AOC Oost in Doetinchem, waarbij men volop wil inzetten op duurzaamheid en circulariteit en dit tastbaar wil maken voor haar leerlingen. Zo wil men hemelwater en afvalwater uit het schoolgebouw zelf opvangen in wadi’s en het water vervolgens hergebruiken in hun kas, door te werken met helofytenfilters die het (afval)water zuiveren. Daarbij wil de school zich laten afkoppelen van het riool, wat eveneens mogelijk zou kunnen zijn voor woningen/panden in de directe omgeving. AOC Oost vroeg de deelnemers mee te denken over hoe zij de buurt kan betrekken in deze plannen en het realiseren daarvan.