Concept Uitvoeringsagenda 2.0 – reacties welkom

Graag vragen wij uw aandacht voor de Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020. Deze agenda is een aangescherpt en geactualiseerd vervolg op de Uitvoeringsagenda zoals die op 2 juli 2014 is bekrachtigd door de ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de 3 O’s).

De Uitvoeringsagenda2.0 is een concept en de 3 O’s zijn momenteel in de gelegenheid te reageren, maar dat geldt uiteraard voor iedereen. Wilt u reageren of heeft u aanvullingen? Neem dan voor 15 maart contact op met één van de contactpersonen.

Strategische focus

In vruchtbare samenwerking met een groot aantal ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden is gewerkt aan een nieuwe Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020. Daarbij is meer focus aangebracht en zijn de opgaven verder uitgewerkt. Het is gebleken dat het maken van scherpe keuzes en het vol blijven inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid noodzakelijk is voor de aanpak van de gevolgen van de bevolkingsdaling. Daarom ligt de strategische focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma ‘Smart Werken’.
Zonder een aantrekkelijk woon- en leefklimaat (wonen) en een uitstekende fysieke en digitale infrastructuur (bereikbaarheid) komt ‘Smart Werken’ niet tot volle wasdom. Daarom maken de thema’s ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ ook integraal deel uit van de Uitvoeringsagenda2.0. Hier vindt u de Uitvoeringsagenda2.0 met de bijbehorende documenten.

Doel

Met de Uitvoeringsagenda2.0 wil de stuurgroep Achterhoek2020 een nieuwe focus en richting aangeven. Zij wil bovendien partners binnen en buiten de Achterhoek, zoals provincie Gelderland, regio Twente, het Rijk, Duitsland en ‘Europa’ mobiliseren om bij te dragen of mee te werken aan projecten. Doel is om samen een economisch sterke, vitale, bereikbare en toekomstbestendige Achterhoek te realiseren.