De veld-werkdag van de Saxion-Stadlab Bootcamp

De 70 studenten van het Saxion zijn vanmorgen ontvangen bij Sportcentrum Blauwe Meer in Dinxperlo. Zij werden ontvangen en toegesproken door wethouder Joop Wikkerink (gemeente Aalten) en thematafel regisseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Caroline Termaat (8RHK). Bepakt met de bootcamp opdrachten vanuit Saxion en een lunchpakket zijn de studenten nu onderweg langs de Nederlands – Duitse grens.

De Bootcampopdracht

Dinxperlo (NL) en Suderwick (D) vormen een bijzondere ruimtelijke eenheid; de rijksgrens loopt langs de troittoirband dwars door deze dorpen heen. Aan de Heelweg/Anholtseweg kun je dus zomaar met één been (op straat) in Nederland en met één been (op de stoep) in Duitsland staan. De gemeente Aalten en Stadt Bocholt en de inwoners werken al geruime tijd intensief samen op allerlei (praktische) terreinen bijvoorbeeld inzake veiligheid en gezondheid (gezamenlijk Politiebureau, afspraken over inzet hulpdiensten) en op maatschappelijk vlak (verenigingsleven, scholing etc). Maar ook de grens zelf spreekt tot de verbeelding; toeristen vinden deze situatie maar wat interessant. Dinxperlo wordt graag bezocht door (dag)toeristen, veelal Duitsers ook, die tevens graag geziene gasten zijn bij de lokale middenstand.

De bijzondere grensligging is tien jaar geleden nader geduid door een aantal elementen toe te voegen (o.a. ‘Büdeken’ met informatiepanelen, vlaggen, kruisjes op het wegdek, grensstenen in ere hersteld). Hiermee wordt voor de voorbijganger duidelijk waar de grens ligt en wat het verhaal ter plaatse is. Maar de wens bestaat de hele weg een attractiever karakter en meer beleveniswaarde te geven. Dit zou moeten worden doorgetrokken in de beleving van de Aa-strang, die ook voor een deel de grens vormt.

Dat momentum lijkt nu aangebroken:
In het kader van de centrumvisie Dinxperlo wordt de komende jaren een aantal ontwikkellocaties aan de Heelweg/Anholtseweg aangepakt. Nadat dit gereed is, wordt de straat heringericht. Uitgangspunt is hierbij naast veiligheid, klimaat/duurzaamheid, biodiversiteit, ook de grensbeleving tot uiting te laten komen. Ook in het kader van de recent vastgestelde Nota Vrijetijdseconomie is verhoging van de grensbeleving als belangrijk thema opgenomen. Daarnaast is recent een inspiratiedocument Oude IJsselzone (incl Aa-strang) opgeleverd, dat mogelijk aanknopingspunten biedt.

Deelprojectideeën:
Hoe zou je in het ontwerp voor de herinrichting van de weg de grensbeleving/verhoging attractiviteit tot uiting kunnen laten komen (naast veiligheid, klimaat/groen/biodiv etc). Welke eisen stellen de studenten vanuit hun perspectief nog meer met het oog op de toekomst?
Hoe kunnen we ook de Aa-strang betrekken bij deze plannen; wat zou hier aan grensbeleving gerealiseerd kunnen worden?
Hoe kun je ook in het centrum van Dinxperlo de bijzondere grensligging meer voor het voetlicht brengen. (NB: we voeren als uitgangspunt restrictief bordenbeleid; dus toevoegen bewegwijzering is ‘te makkelijk”)
Bestuurlijk/grensoverschrijdend; hier zou je nog iets met de grensoverschrijdende samenwerking samenwerking kunnen doen, bijv studenten verschillen in politieke/bestuurlijke structuren laten uitzoeken?