Grensland College officieel geopend door minister Van Engelshoven

Donderdag 2 september is in Winterswijk het nieuwe Grensland College feestelijk geopend door minister Van Engelshoven. In het bijzijn van bijna tachtig Nederlandse en Duitse genodigden uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het startschot voor dit unieke grensoverschrijdende onderwijsplatform voor praktijkgericht hbo-onderwijs. Van Engelshoven: Met het Grensland College wordt op een bijzonder innovatieve en creatieve manier samen met werkgevers invulling gegeven aan de kansen die hier liggen, zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven. De grensoverschrijdende samenwerking zorgt ervoor dat er ingespeeld wordt op een behoefte aan beide zijden van de grens. Mooi dat studenten en het bedrijfsleven hier de vruchten van kunnen plukken.”

Over het Grensland College

Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland, dat mede mogelijk is gemaakt door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden binnen Achterhoek ambassadeurs, een bijdrage van de provincie Gelderland en een bijdrage uit de Regio Deal Achterhoek. Op initiatief van het Graafschap College worden samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen (de zogeheten Associate degree opleidingen) ontwikkeld die direct aansluiten bij de wensen en behoefte die we zien in de “Euregionale” arbeidsmarkt. De opleidingen zijn gericht op Nederlandse en Duitse afgestudeerde mbo-studenten en werkenden. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit het voormalige raadhuis van Winterswijk én op locatie bij werkgevers en innovatiecentra, zodat theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld zijn.

Wegnemen van grenzen en drempels

Gastheer Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk en portefeuillehouder grensoverschrijdende samenwerking in het dagelijks bestuur van de regio Achterhoek, benadrukte dat het Grensland College verbindend hbo-onderwijs biedt voor onze hele grensregio: “Het is geweldig vooruitstrevend dat de landsgrens geen rol speelt, dat we onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar verweven, en tenslotte ook het praktijkgerichte onderwijs binnen het Grensland College de stap tussen MBO en de HBO kleiner maakt. Zo worden voor Kreis Borken en de Achterhoek letterlijk en figuurlijk grenzen en drempels weggenomen.” Ook Silke Sommers, districtsvertegenwoordiger namens de Kreis Borken gaf aan uit te kijken naar een mooie gezamenlijke reis om hier een écht grensoverschrijdend onderwijsplatform van te maken. Bestuursvoorzitter van het Graafschap College Mirjam Koster, die ook namens HAN en Saxion sprak, stelde  tot slot dat het citaat ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ van schrijver Willem Elsschot voor het Grensland College echt niet op gaat! Met het knippen van het lint nam de minister vervolgens de laatste barrière weg met, zodat de eerste studenten ruimbaan kregen om naar hun eerste les te gaan.

Meer weten over het Grensland College? Bezoek de website www.grenslandcollege.nl