|

Dienstverlening aan mkb beter aansluiten op behoeften ondernemers

Gemeenten, provincies, ministerie van EZK, KVK, RVO, ROM’s en MKB-Nederland slaan de handen ineen om de dienstverlening van de overheid aan het mkb samen structureel te verbeteren. In drie jaar tijd willen ze ondernemers in het mkb beter hebben bediend. Die ambitie staat in de ‘Actieagenda mkb-dienstverlening 2024-2026’ die door kwartiermaker Rob Schouten en de stuurgroep is aangeboden aan demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Achterhoek als rurale koploperregio
In de volgende kabinetsperiode moet de kracht van ondernemerschap beter worden benut. Dat stelt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap bij de presentatie van het Jaarbericht ‘Staat van het mkb 2023’. Bedrijvigheid is nodig voor de grote transities van verduurzaming en digitalisering. De overheid doet er goed aan om meer gebruik te maken van de kracht van samenwerking in netwerken van ondernemers. Samen met de G40-regio’s Apeldoorn/Deventer, Breda, Dordrecht, Sittard-Geleen en Zwolle krijgt de Achterhoek de kans om – met de steun van het rijk – hierin het voortouw te nemen. Voorzitter Thematafel Smart Werken en Innovatie bij 8RHK ambassadeurs, Jan Kaak: “Krachtig samenwerken zit sterk in het DNA van de Achterhoek en staat mede achter het succes van onze mkb. In het kader van het rapport ‘Elke regio telt’ is het mooi dat wij als rurale koploperregio zijn toegevoegd naast de G40-regio’s in de uitrol van de Actieagenda. Daar zijn we trots op, we delen graag onze kennis en leren andersom bij ten gunste van onze eigen innovatie.”

Elkaar inspireren
Rob Schouten, kwartiermaker dienstverlening mkb:“Uit recent onderzoek blijkt dat vier op de tien bedrijven in het mkb te weinig verandervermogen heeft om de transitie te maken naar een duurzame en inclusieve economie. Ondernemers kunnen elkaar inspireren en leren van goede voorbeelden. De overheid kan stimuleren en prikkelen. Duidelijk en dienstbaar inspelen op de behoeften van ondernemers. Als één overheid samenwerken. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Goed dat dat besef er is. En nu aan de slag.”
Helga Witjes, gedeputeerde bij Provincie Gelderland:Als provincies nemen we onze verantwoordelijkheid voor het versterken de regionale economie. En werken aan betere, makkelijkere en overzichtelijkere dienstverlening voor het mkb. In Gelderland willen we de mkb-vriendelijkste provincie van Nederland zijn. Dat vraagt om het nog beter benutten van de kracht van ondernemerschap. De adviezen uit de Actieagenda mkb-dienstverlening 2024-2026 nemen we dan ook ter harte voor ons nieuwe integraal economisch programma.”

Actieagenda met kansenkaarten
De ‘Actieagenda mkb-dienstverlening’ richt zich zowel op korte-termijnacties als op structurele versterking van de ondernemersdienstverlening. Het bevat een analyse en een meerjarige, gefaseerde aanpak voor de periode 2024-2026. Met als doel ‘vraag-gestuurd’ het brede mkb te ondersteunen. Verschillende activiteiten dragen bij aan de grotere omslagen die nodig zijn voor een sterk mkb, daarbij horen projectplannen van de regio’s. Zes ‘kansenkaarten’ vormen de Actieagenda:

  • Laat ondernemersgemeenschappen bloeien;
  • Biedt vraaggerichte ondersteuning aan het mkb;
  • Ministerie van EZK pakt de stelselverantwoordelijkheid;
  • Zet de uitvoerders in hun kracht;
  • Benut data als fundament van samenwerking en vernieuwing van dienstverlening;
  • Verhoog de kwaliteit en bereik van regionale mkb-ondersteuning.

Vind hier de volledige Actieagenda mkb-dienstverlening.