|

Staat van het mkb 2023: Sterk Achterhoeks ecosysteem

Op 15 november 2023 heeft het Nederlands Comité voor Ondernemerschap het Jaarbericht Staat van het mkb 2023 overhandigd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens. Harold Vulink van het RCT/ACT (Achterhoeks Centrum voor Technologie: “Het jaarbericht ‘De staat van het mkb’ is net als de Achterhoek Monitor een soort meetlat van hoe het ervoor staat in de sector. Het geeft veel verdiepende informatie over ontwikkelingen in het mkb waar je als ondernemer baat bij hebt. En die je bovendien goed kan toetsen en koppelen aan andere thema’s die weer in de Achterhoek Monitor staan, zoals over onze economie en welvaart, of specifiek scholing en de Achterhoekse arbeidsmarkt.”

Effectief Achterhoeks/ Gelders netwerk
Er zit veel kracht in de samenwerking in netwerken, vooral ook in lokale en regionale netwerken. Het Comité pleit voor ruimte én regie. Ruimte voor ondernemerschap en samenwerking. En regie zoals regie behoort te zijn, op basis van vertrouwen. De Achterhoekse maakindustrie staat in een uitgebreid artikel ‘De superboeren van de Nederlandse Maakindustrie’ centraal in de staat van het MKB 2023 (vind hier het artikel). In het artikel komt duidelijk de effectiviteit van het Achterhoekse/ Gelderse netwerk naar voren en wordt blootgelegd wat het geheim is achter een goed werkend ecosysteem. Reportages van inspirerende initiatieven laten zien hoe ondernemers, brancheverenigingen en MKB-Nederland gezamenlijk een impact creëren. Een veerkrachtig, gezond, en flexibel mkb blijkt cruciaal voor de vernieuwing van onze economie.

Samen met vele ambassadeurs blijven we in de Achterhoek bouwen aan een duurzaam, bloeiend mkb. Door sterk te blijven samenwerken, te innoveren, samen te leren en kansen te grijpen.

Op de foto: Nederlands Comité voor Ondernemerschap overhandigt het Jaarbericht Staat van het mkb 2023 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat tijdens een werkbezoek aan Economie071 en het Katwijkse bedrijf Oomen.