Doelarchitectuur digitale zorgregio Achterhoek

De veranderingen in het zorglandschap gaan snel: hoe er gewerkt wordt verandert, net als de manier van communiceren en hoe informatie gedeeld wordt door technologische ontwikkelingen en een nieuwe infrastructuur. Digitalisering is aan de orde van de dag. Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen tussen zorgorganisaties, patiënten en mantelzorgers, is een toekomstbestendig informatiestelsel nodig. In de Achterhoek is hiervoor een stevig fundament gelegd: de doelarchitectuur digitale zorgregio Achterhoek.

Werkgroep doelarchitectuur
In de Achterhoek is een gezamenlijke visie uitgewerkt op weg naar de gezondste regio van Nederland. Een van de grootste uitdagingen is de inrichting van een toekomstbestendig zorglandschap. Het is niet een  simpele kwestie van stapelen van losse innovaties en oplossingen in de hoop dat de zelfregie bij burgers toeneemt en de regio als vanzelf gezonder wordt. Het is zaak om holistisch te kijken naar hoe al deze oplossingen bijdragen aan het doel om ‘de gezondste regio van Nederland’ te worden. De werkgroep doelarchitectuur Achterhoek ging onder leiding van Jerry Fortuin, programmamanager digitale zorgregio en Daniel Winkeler programmamanager herinrichting regionale zorg aan de slag met het realiseren van uitgangspunten voor een duurzaam informatiestelsel voor digitale zorg.

Inrichting totale zorglandschap
Daniel: “Samenwerken met stakeholders uit veel verschillende organisaties, elk met hun eigen interne bedrijfsvoering, informatiehuishouding en IT-infrastructuur, is boeiend en uitdagend. In de Achterhoek kunnen en willen we niet allemaal met dezelfde applicaties, of op hetzelfde platform werken. Wel hebben we een uniforme visie waar we met de zorg voor onze burgers naartoe willen. Juist die gedeelde visie zorgde voor de juiste uitgangspunten die in een gezamenlijke doelarchitectuur in de regio ontwikkeld kon worden. ” Jerry vult aan: “De doelarchitectuur biedt ontwerpprincipes, kaders en richtlijnen voor de inrichting van het totale
zorglandschap in de regio. Het gaat niet alleen over IT, maar ook over de wijze waarop we informatie ontsluiten om de burger beter van dienst te zijn. We sluiten met het opstellen van de doelarchitectuur optimaal aan bij de onomstreden bouwstenen van de architectuurboard zorg, het MedMij afsprakenstelsel en de informatie- en gegevensstandaarden. De doelarchitectuur is opgebouwd op basis van het Nictiz vijf lagen interoperabiliteitsmodel. We gebruiken moderne, open interfaces om gegevens toegankelijk en herbruikbaar te maken uit verschillende bronnen. Data blijft bij de bron, maar is inzichtelijk, toegankelijk en bruikbaar door en bij partners in het netwerk. Zo kunnen we met meerdere zorgverleners vanuit verschillende zorgaanbieders zoveel mogelijk digitaal ondersteund samenwerken om optimale zorg te leveren aan burgers. Recent hebben we bijvoorbeeld een architectuurtoets gedaan voor de gezamenlijke nachtzorg in de Achterhoek. Meerdere organisaties verzorgen samen de nachtzorg en hebben daarvoor over en weer inzicht nodig in de dossiers van cliënten. Op basis van de toets gaven we advies hoe dit conform wet- en regelgeving ingericht zou kunnen worden.”

Tijdens het congres ‘Architectuur in de zorg’ op 17 juni geven twee werkgroepleden (Barry Teunissen, informatiearchitect Slingeland Ziekenhuis en Rob Malschaert, Malschaert Advies) een toelichting op de doelarchitectuur in de Achterhoek.
Meer informatie